Zpět na úvodní stránku

Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička – parchant, lhář a darebák s estébáckými metodami práce

17.11.2016. Náhoda tomu chtěla, že tento článek vychází v den výročí boje za svobodu a demokracii. Právě v tento den se mi totiž dostal do rukou dopis starosty Břetislava Hrdličky určený pracovníkům městského úřadu. Šlo o jeho reakci na naši výzvu zaměstnancům radnice zveřejněnou na stránkách magazínu iStrakonice.cz dne 12.11.2016 (viz vlevo „Archiv krátkých zpráv a komentářů“). Hrdličkovým dopisem již zároveň definitivně přetekla i míra mé tolerance vůči člověku, který ve městě svou činností šíří mezi lidmi atmosféru strachu a používá k tomu metody známé z činnosti bývalé StB. Reaguji tímto na zmíněný dopis a zároveň i na některé dřívější výroky Břetislava Hrdličky proti mé osobě, zveřejněné na webu Strakonické Veřejnosti. Jeho samotného pak považuji za velké zlo pro Strakonice. Za zlo srovnatelné s praxí těch nejhorších totalitních režimů. Na úvod ještě zdůrazňuji, že texty v tomto příspěvku jsou čistě mými soukromými názory a nejde o novinářský článek.

Strakonické zlo – Břetislav Hrdlička

Foto 1: Strakonické zlo – Břetislav Hrdlička

Když o člověku někdo začne šířit lži, polopravdy a informace vytržené ze souvislostí, má onen člověk dvě možnosti. Jednou z nich je stáhnout se a obrazně řečeno kapitulovat v naději, že útočník přestane se zveřejňováním agresivních výpadů. V případě mé osoby tak Břetislav Hrdlička zjevně činí v naději, že se zaleknu a přestanu hodnotit jeho práci a činnost nového vedení ve Strakonicích po roce 2014. V tom se ale hoch přepočítal! Rozhodně půjdu druhou cestou. Tou, kterou je nebát se agresora, o sobě nic netajit a soustředit se na pravdivé články podložené důkazy a fakty. Určitě nejsem nějaká „slepá ovce“, která si nechá skutečně všechno líbit. Budu se vždy rázně bránit, a pokud přeteče pohár mé trpělivosti, budu se proti Břetislavu Hrdličkovi a jemu podobným hájit i soudní a trestně právní cestou. Proto se také prozatím nemohu k některým napadením vyjádřit podrobněji, jak bych sám chtěl.

Lži i podlosti Břetislava Hrdličky a dalších osob dokumentujeme v magazínu iStrakonice.cz již dva roky. Mnohé přiblížíme čtenářům také v dalších investigativních článcích. Dnes zatím zdokumentuji a odkryji některé Hrdličkovy metody práce, které používá na mé zastrašení. V mnohém jsou totiž analogií toho, co Hrdlička používá i proti jiným lidem. Zde stačí, když se čtenář zamyslí nad skutečností, že místo toho, aby jako politik a starosta vysvětlil podezření a tvrzení různých médií – nejenom tedy magazínu iStrakonice.cz, tak otevírá a napadá soukromí lidí, kteří ho kritizují. Vysvětlení je jednoduché. Nechce, aby se osvětlily a prokázaly jeho lumpárny.

Základem jeho agresivních útoků je lidsky i profesně znemožnit své kritiky a pozornost od vlastních nedostatků a nekalostí obrátit právě na samotné kritiky. Vše se děje stylem „Jak ten člověk může hodnotit mou práci, když je takový a makový a má za sebou to či ono“. Činí tak v domnění, že když od sebe odvrátí pozornost čtenářů a obyvatel Strakonic, bude moct v klidu dál provozovat své lumpárny. Nejraději k tomu přitom používá polopravdy a věci vytržené ze souvislostí, které čtenáře mnohdy ovlivní více, než čistá lež. Když ale ani to nestačí, sáhne právě ke lži. A nejlépe co nejabsurdnější, protože ta nejvíce zasáhne člověka, proti kterému bojuje. Hlavně nejlépe, když se vše dotýká osobního života kritiků a lidí jim blízkých. To totiž většinou bolívá nejvíce.

U mne například zveřejňuje příjmení a povolání mé partnerky, aby formou estébáckých metod ukázal, že „My o vás víme, dejte si na nás pozor, pokud o nás nepřestanete psát, partnerce se může něco stát…“. Já se prý i ve Strakonicích podle Hrdličky skrývám. Skutečnost je ale taková, že se nikde, před ničím a před nikým neskrývám, ba naopak. Veřejně o Strakonicích píšu a to pod svým skutečným jménem. Dále Hrdlička na stránkách Strakonické Veřejnosti rovněž napsal: „Před posledními volbami obcházel jednotlivá politická uskupení, a snažil se „uchytit““. Má odpověď? Břetislav Hrdlička je pomatenec a lhář, nikdy jsem neobcházel žádné politické uskupení za účelem jakéhokoliv uchycení se.

Břetislav Hrdlička o mně dále rozšiřuje, že jsem nezaměstnaný. Nejsem nezaměstnaný. Byl jsem sice skutečně krátce na úřadu práce, ovšem bylo to v době, kdy jsem po příchodu do Strakonic pracoval 400 km daleko a chtěl jsem získat zaměstnání ve Strakonicích. Proto jsem z původní práce sám dobrovolně odešel. A je snad něco špatného na tom, že jsem chtěl získat nové zaměstnání? Myslím, že není. Prostě jsem ukončil práci na jednom konci republiky a chtěl jsem získat jinou. Tentokrát na druhém konci republiky. A ještě něco pro pomateného Břetislava Hrdličku. Po příchodu do Strakonic jsem nezaměstnaný rozhodně nebyl. Ještě dlouhou dobu jsem dojížděl do práce 400 km daleko. Ale co je mu vlastně do toho kde pracuji a kde se snažím získat zaměstnání? Potřebuje to snad pro svoji politickou činnost a pro občany Strakonic?

Břetislav Hrdlička má rovněž podivuhodnou starost, kde beru peníze na živobytí. Tak předně. Co je mu do toho, kde kritik jeho působení na radnici bere peníze? Mohu ho ovšem uklidnit, že jsem si vždy vydělával poctivou prací a to se dodnes nezměnilo. Břetislav Hrdlička má také obavy, že mám bohaté webové stránky. Má odpověď je ta, že skutečně mám bohaté stránky. Ale co je mu do toho? Jsem prostě šikovný kluk… Břetislav Hrdlička má i obavy, že nepřiznávám příjmy z reklamy ze svých stránek. Má odpověď? Břetislav Hrdlička je pomatenec a lhář, protože na mých webových stránkách nikdy nebyla zveřejněna žádná reklama, tudíž jsem nemusel nic přiznávat. Zarážející ale je, proč tak nehorázně lže! Myslím, že lež je jeho běžným výrazovým prostředkem.

Břetislav Hrdlička má i obavu, kde beru peníze na benzín na dojíždění do Strakonic. Doslova napsal: „Kde bere nezaměstnaný člověk na benzín?“ Má odpověď pomatenci a lháři Břetislavu Hrdličkovi je následující. Nikdy jsem nezaplatil ani korunu za benzín na mých cestách do Strakonic. Moje auto totiž jezdí na naftu :-).

Břetislav Hrdlička tvrdí, že profesionálně manipuluji s veřejným míněním. Má odpověď? Břetislav Hrdlička kecá. Já pouze profesionálně přináším ve svých investigativních článcích důkazy a fakta, na které by měl Břetislav Hrdlička jako politik odpovídat místo toho, aby odváděl pozornost na mou osobu pomocí sprostých útoků, které nemají s politikou ve Strakonicích vůbec nic společného.

Břetislav Hrdlička ve svých vyjádřeních vítězoslavnostně „odhaluje“ lidi, kteří se se mnou přátelí a kteří mi za mou činnost údajně platí. Vydržují si mne prý proto, abych psal proti Strakonické Veřejnosti. Má odpověď? Břetislav Hrdlička je pomatenec, hlupák a lhář, protože nikdo ze Strakonic, ani odjinud, si mne nevydržuje ani neplatí. Ani proto, abych psal proti někomu, ani nijak jinak. Kdyby mne navíc někdo skutečně za mé články platil, a já si svou práci objektivně ohodnotil, měl bych jenom za mé texty rozhodně větší měsíční příjem, než má starosta města.

Břetislav Hrdlička rád odhaluje, s kým se já ve Strakonicích přátelím. Ptám se tedy. „Co je parchantovi a lháři Břetislavu Hrdličkovi do toho?“. Ano, poznal jsem ve Strakonicích chytré a inteligentní lidi, se kterými se vždy rád sejdu, když chci já a chtějí i oni. Zde budu trochu obšírnější ve své odpovědi. Rozhodně se ve Strakonicích nestýkám s lidmi oplývajícími takovou inteligencí a charakterem, jakými jsou obdařeni lidé typu starosty Břetislava Hrdličky, radních Františka Christelbauera a Rudolfa Oberfalcera nebo zastupitele Josefa Zocha.

Lidi, se kterými jsem ve Strakonicích navázal bližší kontakt, pokládám za fajn přátele, jsou slušní a je pro mne ctí se s nimi setkávat. A víte co je zajímavé? Hodně z nich bylo po volbách v roce 2014 ve Strakonicích vyhozeno z práce. Zvláštní náhoda, že? Když se ale podívám na věc optikou, že byli vyhozeni za asistence pomatence a lháře Břetislava Hrdličky, je to pro mne důkazem toho, že se skutečně jedná o slušné a správné lidi.

Břetislav Hrdlička napsal pracovníkům radnice i následující slova: „Všichni víte, že nelžu. Pokud máte obavy o svou budoucnost na MěÚ, přijďte prosím přímo za mnou, a věřte, že vám nebudu lhát o vaší budoucnosti. Je to jediná jistota, kterou vám mohu nabídnout – osobní rozhovor.“. No nevím, kolik pracovníků, majících obavy o svoji budoucnost, za Břetislavem Hrdličkou skutečně přijde… V jednom má ovšem naprostou pravdu. Myslím, že jediné, co skutečně může svým podřízeným nabídnout, je onen osobní rozhovor. A já dodávám, že ten se možná uskuteční v předvečer jejich vyhazovu z práce. Je to ale jen můj úsudek. Třeba mají zaměstnanci radnice ve Strakonicích jiný názor…

Co říci na závěr? Asi se divíte mému tvrdému postoji vůči Břetislavu Hrdličkovi v tomto stanovisku. Víte, pokud politik reaguje na kritiku osobními útoky, lží, polopravdami a vytrháváním událostí z mého soukromého života z kontextu, potom nemohu takového člověka označit jinak než parchantem, pomatencem, hlupákem, lhářem a darebákem. Navíc s estébáckými metodami práce. Stačí se totiž seznámit s tím, jak organizace StB fungovala. Potom již není problém nalézt podobnosti mezi praktikami StB a stylem práce Břetislava Hrdličky a jeho věrných. Třeba v tom, jak profesně a lidsky likvidují lidi ve Strakonicích. Minimálně tuto skutečnost potvrzují reakce čtenářů, kteří se magazínu iStrakonice.cz ozývají a někteří hledají i pomoc.

Co se týká redakce, ta se rozhodně nenechá Břetislavem Hrdličkou zastrašit. A co se týká mne? Já určitě také ne. Tolik zatím moje reakce na útoky Břetislava Hrdličky, ve kterých si formou osobních odpovědí mohu dovolit více, než v novinářských článcích. Rozhodně také vím, že toto mé soukromé vyjádření není na stránkách magazínu iStrakonice.cz posledním. Čtenář ale vždy hned v úvodu pozná, že jde o mé osobní a soukromé vyjádření.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Strakonické zlo – Břetislav Hrdlička.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku