Zpět na úvodní stránku

Syn, na kterého může být otec hrdý, versus nechápající Hrdlička, Oberfalcer a Svoboda

10.11.2016. Člověk s transplantovaným srdcem a výrazným tetováním. Uvedené atributy řadí strakonického rodáka mezi výrazné strakonické osobnosti. Jeho životní filosofie a fakt, že stál v čele mnohých významných změn a událostí ve Strakonicích, ho řadí i mezi významné osobnosti Strakonic. Můžeme s ním v něčem konkrétním souhlasit, ale i nesouhlasit. Jeho životní postoje jsou vždy stálé a čitelné. Má svůj názor. V jednom rozhovoru uvedl, že jeho největším koníčkem je život a životním cílem je nikomu neubližovat a snažit se o změnu podmínek života v tomto krásném městě.

Miloslav Trégl (56) na 9. zastupitelstvu města Strakonice dne 16.12.2015

Foto 1: Miloslav Trégl (56) na 9. zastupitelstvu města Strakonice dne 16.12.2015

Miloslav Trégl je silně angažovaný člověk obdařený tolerancí, umí naslouchat a rozumí lidem. Možná takový vždy nebyl. Určitě ale za svůj život zmoudřel. To pozná každý, kdo se s ním někdy potká. Lidé jako on rozumí ostatním a pokud se zapojí do politického nebo společenského života, svoji obec nebo město určitě pomohou posunout někam dopředu. Osobně bych ho rád viděl ve vedení města. Nezáleží přitom, zda bych ho volil nebo ne. Je ale zřejmé, že ve vedení města po roce 2014 není nikdo, kdo by mu sahal alespoň po kotníky.

Dne 9. listopadu 2016, na 14. zastupitelstvu města, se stalo něco, co asi nikdo nečekal. Dalo se to ale díky životním postojům Miloslava Trégla předpokládat. Rázně totiž ukončil svoji politickou angažovanost ve Strakonicích a dal to všem lidem na vědomí. Z důvodu zdravotní indispozice jeho poselství strakonickým občanům přečetl syn František. Projevil v něm zřetelný postoj k současnému vedení města a dá se říct, že pomocí něho vyslal strakonickým občanům jasný signál. Jeho slova nebudeme dále komentovat, nechť si je každý čtenář přebere po svém. Snad jen za magazín iStrakonice.cz děkujeme Miloslavu Tréglovi za to, co pro Strakonice ve svém životě udělal. Děkujeme i jeho synovi za to, že přednesl na zastupitelstvu tátovo prohlášení a že k němu navíc přidal i své osobní poselství, kterým na otce navázal. Zde přepsané nahrávky si můžete poslechnout v originále zde: http://www.strakonice.eu/jednani/602.

Vystoupení Františka Trégla (24), syna Miloslava Trégla (56), kdy mluvil za indisponovaného otce

(14. ZM, 9.11.2016, 15:08 – 16:42) „Dobrý den, jmenuji se František Erwin Trégl a přečtu vám vyjádření svého otce, pana Miloslava Trégla, který je zdravotně indisponován a není v jeho silách toto vyjádření přečíst sám. Dámy a pánové, zastupitelé. Před dvěma roky jste mě v téměř stoprocentní volbě zvolili za člena kontrolního výboru tohoto zastupitelstva. Byla to pro mě velká pocta a velký závazek, který jsem připraven a odhodlán vykonávat v duchu pravdy a demokracie jako službu našemu městu a jeho občanům. Tak a ne jinak jsem se snažil pracovat a snad se mně to i dařilo. Každopádně je mé svědomí čisté.

Dovolte mně malou úvahu. Nezažil jsem sice krutosti vládnoucí třídy padesátých let, ale byl jsem jako signatář Charty 77 mnohokrát perzekuován komunistickou zvůlí vykonávanou Státní bezpečností. Do dnešních dnů mně zní v uších jejich výhružná slova, která jsem slyšel při výsleších a domácích vězeních – „Kdo není s námi, je proti nám“. Dost často mám pocit, že to skrytě slýchávám i dnes, a to dokonce častěji a častěji.

Ale nyní zpět k tomu podstatnému, co jsem vám chtěl sdělit. Nemohu být součástí něčeho, co na mně působí velmi nedemokraticky. Bylo by to pro mne a zároveň i ode mne naprosto nečestné a nemohu být dokonce ani, byť jen pasivním, účastníkem. Proto vám dnes oznamuji, že rezignuji na funkci člena kontrolního výboru městského zastupitelstva Strakonice. S pozdravem Miloslav Trégl.“

František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za otce, Miloslava Trégla (56)

Foto 2: František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za otce, Miloslava Trégla (56)

Vystoupení Františka Trégla (24), syna Miloslava Trégla (56), kdy mluvil za sám za sebe

(14. ZM, 9.11.2016, 17:09 – 19:57) „Nemusím se asi představovat, chci teď mluvit sám za sebe. Vážení zastupitelé, ve většině teda spíš nevážení. Dlouhé roky jsem chtěl stát u tohoto pultu a říci vám své názory. Nikdy jsem ale k tomu nenašel chuť, nebo řekněme odhodlání. A dnes tu jsem. Dnes, 9. listopadu 2016, kdy se vám povedla historická věc. Opravdu. Můžete si gratulovat a možná i slavit. Na rozdíl od vyhazování nevinných lidí, možná loajálních k minulému vedení, na rozdíl od lží, osobních útoků a neplnění slibů, které jste dávali.

Po vyvolání strachu v řadách úředníků a spoustě a spoustě dalších institucí se vám podařilo, řekněme zlomit mého otce, člověka, který toho pro toto město tolik vykonal. Věřte mi, že více, než někteří z vás vykonali a možná i kdy vykonají. Podařilo se vám to vzdát člověka, který se nikdy nevzdal. Nikdy. Nevzdal se režimu, který ho chtěl doslova zlikvidovat. Jiní raději emigrovali a ti druzí zpívali raději s tímto režimem. Nevzdal se nemoci. Velmi vážné nemoci. Nikdy se nevzdal. Ničemu, ničeho a nikomu. Vydržel věci, při kterých by někteří nejmenovaní z vás omdleli jen při pomyšlení nad danou věcí nebo situací. To mi věřte.

Gratulujte si. Za to, co jste s tímto městem a převážně s mým otcem udělali. To nikdo, zdůrazňuji nikdo, před vámi nedokázal. Ale neradujte se moc. Za dva roky tu máme nové volby. A já, František Erwin Trégl, hrdý syn pana Miloslava Trégla, vám teď a tady slibuju, že vám, jak se říká politicky, půjdu po krku. Fakt, jako nikdo přede mnou.

Protože vy jste to největší zlo, které v historii této radnice a tohoto města zde vládlo. Nejsem sám, kdo to takto vidí, je nás víc. Lidé už vidí, co jste dokázali. Pardon, vlastně nedokázali. Váš čas se rychle krátí a brzy bude díky bohu pro nás, občany, s vámi konec. Na závěr bych chtěl přeformulovat jeden váš slogan, i když s jeho první částí naprosto nesouhlasím. A to, že 16 let Vondryse stačilo. Ale 2 roky Strakonické Veřejnosti, bylo až až. Děkuji. Trégl.“

František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za sebe

Foto 3: František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za sebe

Vedení města vzniklé z komunálních voleb v roce 2014 nic z řeči Františka Trégla nepochopilo

Starosta, radní a zastupitel Břetislav Hrdlička

Slova otce a syna Tréglových nepochopil nikdo ze současného vedení města. Břetislav Hrdlička se po slovech mladého Trégla zachoval doslova jako hlupák. Jeho slova se skutečně již nedají přirovnat k ničemu jinému. Doslova totiž pronesl (14. ZM, 9.11.2016, 20:01 – 20:05): „Děkuji za abstraktní výhružky panu Tréglovi“. Žádná snaha o sebereflexi, o snahu jednat s panem Tréglem, nic. Strakonická Veřejnost prostě vládne městu jako diktátor a nikdo nemá právo jim do toho mluvit. A pokud se přece jenom někdo o něco pokusí, bude zlikvidován. Společensky, morálně i pracovně. Taková je bohužel praxe ve Strakonicích po komunálních volbách v roce 2014. Břetislav Hrdlička vůbec netuší, co měli oba Tréglové na mysli.

Ač jeden z nejvíce diskutujících (například na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016), přesto moc nechápající radní Rudolf Oberfalcer – zde diskutuje Oberfalcer, v diskuzi následuje Oberfalcer…

Foto 4: Ač jeden z nejvíce diskutujících (například na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016), přesto moc nechápající radní Rudolf Oberfalcer – zde diskutuje Oberfalcer, v diskuzi následuje Oberfalcer…

Radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer

Slova alibisty, ničitele lidí a nic nechápajícího člověka – pokud se v tomto případě ještě dá o člověku vůbec mluvit (14. ZM, 9.11.2016, 20:34 – 21:30): „ Já osobně si nejsem vědom, nebyl jsem účasten u žádného jednání, kde bysme se bavili o panu Tréglovi, že ho potřebujeme nějakým způsobem lámat, že ho potřebujeme nějakým způsobem zničit. Nevím jestli tedy se ty jednání konaly beze mě, ale u něčeho takovýho jsem já absolutně nebyl, takže nevím, nevím, kde berete tu, prostě to přesvědčení, že jsme ho nějakým způsobem lámali, že jsme, že jsme mu nějakým způsobem ublížili, to vopravdu nechápu. Tak to jsem asi u toho, u toho asi jsem chyběl. Byť si teď myslím o sobě, že se zúčastňuju všeho, všeho podstatného. Tak to bych chtěl říct jenom k tomudle tomu.

Samozřejmě na občanský postoje máte právo, pakliže cítíte, že je třeba proti radnici bojovat, to vám nikdo nemůže upřít a jenom bych se bych poprosil abyste se zdržel nějakejch takovejhle invektiv typu srovnávání s padesátými léty, to jako si myslím, že je hodně přes čáru.“

Zastupitel Jan Svoboda

Podobně hloupě jako Břetislav Hrdlička a Rudolf Oberfalcer se zachoval i zastupitel Jan Svoboda. Ten rovněž nic nepochopil. Možná by mu měl někdo připomenout, jak on sám v minulosti likvidoval lidi – tehdy rovněž nic nepochopil a ze své vedoucí funkce proto musel odejít. I tehdy po něm zůstali nešťastní lidé… Miloslav Trégl v minulosti lidem pomáhal. Na rozdíl od zastupitele Svobody, který lidi likvidoval. Zastupiteli Svobodovi se ale budeme věnovat v jiném článku, ve kterém přiblížíme hrůzy, kterých se on sám účastnil.

Zatím si připomeňme pouze jeho alibistickou reakci na vyjádření chlapů Tréglových (14. ZM, 9.11.2016, 21:44 – 22:39): „Tak ještě jednou dobrý den. Já bych se jenom zeptal pana Trégla. Otce jsem si velice vážil, dost mě zarazilo takovéto vyjádření, kde se konstatuje nějaký podvody na lidi a podobně, ale bohužel jsem od vás neza nezaslyšel neslyšel ani jeden takovýto důvod. Takže já vlastně nevím. Mluvím sám za sebe, o čem jste mluvil. V čem tato radnice dvouletá tak zklamala lidi. Nevím. Jedinej důvod jsem tam neslyšel. A myslím si, že když si někdo tímto způsobem vylévá srdce, tak že by bylo normální a slušné to alespoň částečně dokladovat. Děkuji.“

Závěr

V dějinách známe hodně případů, kdy lidé páchali zlo a přitom tvrdili, že oni o ničem špatném nevědí. „Oni prý nic, oni muzikanti“. Stačí se podívat například do období čtyřicátých a padesátých let minulého století, ke kterým se dá doba Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů v některých oblastech přirovnat. Vzpomeňme si třeba na Norimberský proces (od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946) a na Následné Norimberské procesy (1946 až 1949). Pro postižené lidi ovšem bylo a stále je nejdůležitější informací, jak dlouho ještě…

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Miloslav Trégl (56) na 9. zastupitelstvu města Strakonice dne 16.12.2015; foto 2 – František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za otce, Miloslava Trégla (56); foto 3 – František Trégl (24) mluví na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016 za sebe; foto 4 – Ač jeden z nejvíce diskutujících (například na 14. zastupitelstvu města dne 9.11.2016), přesto moc nechápající radní Rudolf Oberfalcer – zde diskutuje Oberfalcer, v diskuzi následuje Oberfalcer…

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 až 4 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku