Zpět na úvodní stránku

Varování před nevhodným jednáním radního Rudolfa Oberfalcera

Aktualizováno 16.2.2017 na konci článku o příspěvek radního Rudolfa Oberfalcera, který lze chápat jako vydírání. 15.2.2017. Obyvatelé Strakonic by měli vědět, že zástupci Strakonické Veřejnosti veřejně zneužívají osobní údaje lidí, a to bez jejich souhlasu. Jde zejména o radního a zastupitele Rudolfa Oberfalcera a zastupitele Josefa Zocha. Každý, kdo komunikuje s radnicí ve Strakonicích, po komunálních volbách v roce 2014, by se měl mít proto před těmito lidmi na pozoru. Například osobní údaje, které poskytnete radnici v rámci běžné komunikace s úřadem, se tak mohou objevit třeba na internetu. Ostražití by měli být lidé zejména před zde uvedenými zástupci Strakonické Veřejnosti.

Radní a zastupitel za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk zneužívající své postavení ve vedení města ke zveřejňování osobních údajů lidí komunikujících s radnicí

Foto 1: Radní a zastupitel za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk zneužívající své postavení ve vedení města ke zveřejňování osobních údajů lidí komunikujících s radnicí

Rozeberme si dnes v rámci důkazů a faktů nekalé praktiky radního Rudolfa Oberfalcera, a to pomocí jednoho konkrétního případu. Jedná se o jeho zveřejnění osobních údajů ženy z facebooku na skupině „Strakoňáci“, kdy své zneužití funkce člena vedení města ještě obhajoval. Zasáhnout proti němu tak musel až Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho činnost se dá chápat i jako vydírání a zastrašování ve stylu „My o vás víme a pokud nepřestanete hodnotit naše kroky, zveřejníme vše, co jsme se jako vedení města o vás dozvěděli“.

Níže zveřejňujeme podstatné důkazy Oberfalcerova nevhodného jednání. Osobní údaje zúčastněných osob zde my sami skrýváme pod zelenou barvou, a to ve větším rozsahu, než musíme. Především z důvodu ochrany soukromí paní Šárky. Uvedené ovšem neplatí pro politiky. Zároveň zde veřejně varujeme radního Oberfalcera. Pokud se pokusí jakkoliv na paní Šárku útočit, v rámci nějaké msty proto, že se nebála jeho arogance a postavila se mu, tak magazín iStrakonice.cz využije všech svých možností k tomu, aby ji před ním a jemu podobnými existencemi ochránil.

Ještě pro upřesnění. V rámci důkazů zde předkládáme pouze zásadní komunikaci pro zdokumentování nevhodného jednání radního Rudolfa Oberfalcera na facebooku skupiny „Strakoňáci“. Zabělené části se týkají další komunikace na facebooku, kterou nechceme zveřejňovat neúplně. Netýká se totiž tohoto příspěvku a útržkovité zveřejnění by mohlo někoho poškodit.

Co se týká paní Šárky, ta na facebooku vystupuje pod svým rodným příjmením, což je její plné právo. Uveřejnění jejího současného příjmení spolu s bydlištěm je proto buď projevem chorého člověka, anebo člověka zlého a pomstychtivého. Nebo je to prostě projevem radního Rudolfa Oberfalcera. O paní Šárce můžeme snad jen prozradit, že o byt žádala z důvodu bydlení s dcerou a nemocným otcem (75 let) v malém bytě 1+1.

Radní Rudolf Oberfalcer zveřejnil na facebooku „Strakoňáci“ dne 4.1.2017 v 16:09 celé příjmení paní Šárky i s jejím bydlištěm, čímž ji vystavil možnému nebezpečí. Čerpal přitom z důvěrných zdrojů radnice, ke kterým se dostal z titulu své funkce radního.

Foto 2: Radní Rudolf Oberfalcer zveřejnil na facebooku „Strakoňáci“ dne 4.1.2017 v 16:09 celé příjmení paní Šárky i s jejím bydlištěm, čímž ji vystavil možnému nebezpečí. Čerpal přitom z důvěrných zdrojů radnice, ke kterým se dostal z titulu své funkce radního.

Paní Šárka se snažila 4.1.2017 v 16:16 radního Rudolfa Oberfalcera slušnou formou přimět k tomu, aby od svého nevhodného jednání upustil

Foto 3: Paní Šárka se snažila 4.1.2017 v 16:16 radního Rudolfa Oberfalcera slušnou formou přimět k tomu, aby od svého nevhodného jednání upustil

Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 4.1.2017 v 17:38 své jednání obhajovat – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale rozhodně není věc veřejná

Foto 4: Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 4.1.2017 v 17:38 své jednání obhajovat – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale rozhodně není věc veřejná

Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 5.1.2017 v 19:13 své jednání obhajovat znovu – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale skutečně není věc veřejná

Foto 5: Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 5.1.2017 v 19:13 své jednání obhajovat znovu – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale skutečně není věc veřejná

Důkazem, že příjmení žadatelky ve spojení s jejím bydlištěm není věc veřejná, je například informace poskytnutá přímo Městským úřadem ve Strakonicích – veškeré osobní údaje byly úřadem začerněny, jak se to má správně podle zákona dělat (zápis z 5. jednání komise bytové konané dne 19. září 2016)

Foto 6: Důkazem, že příjmení žadatelky ve spojení s jejím bydlištěm není věc veřejná, je například informace poskytnutá přímo Městským úřadem ve Strakonicích – veškeré osobní údaje byly úřadem začerněny, jak se to má správně podle zákona dělat (zápis z 5. jednání komise bytové konané dne 19. září 2016)

Na obhajobu práv paní Šárky musel reagovat dne 27.1.2017 i Úřad pro ochranu osobních údajů, který proti radnímu Rudolfu Oberfalcerovi zasáhl

Foto 7: Na obhajobu práv paní Šárky musel reagovat dne 27.1.2017 i Úřad pro ochranu osobních údajů, který proti radnímu Rudolfu Oberfalcerovi zasáhl

Na facebooku Strakoňáci jsou sice osobní údaje paní Šárky již radním Rudolfem Oberfalcerem odstraněny, v rámci „Historie úprav“ jsou však stále dohledatelné – radní Rudolf Oberfalcer by se tedy měl postarat o to, aby jeho zneužití osobních údajů bylo skutečně bezezbytku z internetu odstraněno. I kdyby měl komunikovat přímo s provozovatelem facebooku.

Foto 8: Na facebooku Strakoňáci jsou sice osobní údaje paní Šárky již radním Rudolfem Oberfalcerem odstraněny, v rámci „Historie úprav“ jsou však stále dohledatelné – radní Rudolf Oberfalcer by se tedy měl postarat o to, aby jeho zneužití osobních údajů bylo skutečně bezezbytku z internetu odstraněno. I kdyby měl komunikovat přímo s provozovatelem facebooku.

Pokud by někdo ze čtenářů byl rovněž někým z vedení města poškozen podobným zneužitím osobních údajů, může se na nás obrátit a my jeho příběh anonymně zveřejníme. Zároveň mu pomůžeme při ochraně jeho práv. Na závěr jedno důležité shrnutí. Zveřejňování osobních údajů z jednání komise rady města je protiprávním jednáním a radní Rudolf Oberfalcer tak hrubě zneužil svého postavení člena rady města.

Foto 9: Takto bylo doporučení bytové komise nakonec zveřejněno v zápise rady města, tedy ve veřejném dokumentu (61. jednání, 12.10.2016). Rovněž ten je důkazem, že radní Rudolf Oberfalcer zneužil své postavení ve vedení města. Sama rada sice zveřejnila příjmení Šárky, nikoliv však její adresu, kterou bytová komise znala a měla ji za důvěrnou informaci.

Aktualizováno 16.2.2017. Foto číslo 10 dokumentuje, že radní Rudolf Oberfalcer vyvíjel na paní Šárku nátlak, který lze chápat jako vydírání. Místo toho, aby on sám odstranil jím zveřejněné osobní údaje paní Šárky, jejich smazání podmiňoval tím, že ona sama smaže celý příspěvek. Je vidět, že pan radní Rudolf Oberfalcer používá minimálně dvojí metr. V jiném článku, kde se jednalo o možné milence, tam on sám – nebo někdo z jeho souputníků, mazal jeden příspěvek za druhým a navíc zakázal pod článkem další diskuzi. O této kauze bude pojednávat samostatný článek na magazínu iStrakonice.cz.

Důkaz toho, že jednání radního Rudolfa Oberfalcera lze chápat jako vydírání. Navíc přiznává, že není úředníkem ani státním zaměstnancem. Tím spíše tedy nesmí zveřejňovat osobní údaje, ke kterým se dostal jako volený politik.

Foto 10: Důkaz toho, že jednání radního Rudolfa Oberfalcera lze chápat jako vydírání. Navíc přiznává, že není úředníkem ani státním zaměstnancem. Tím spíše tedy nesmí zveřejňovat osobní údaje, ke kterým se dostal jako volený politik.

Do diskuze na facebooku, které se týká tento článek, se vložil rovněž starosta Břetislav Hrdlička. Nyní zde neřešíme, kdo ve zmíněné diskuzi obecně lhal. Starosta ale nemá pravdu v tom, když tvrdil, že radní Oberfalcer může osobní údaje paní Šárky zveřejňovat, jak se mu zlíbí. Minimálně v tomto byl Břetislav Hrdlička v diskuzi úplně mimo. Měl by se seznámit, pokud chce vykonávat funkci starosty, jak vlastně městský úřad funguje a jaké povinnosti úředníci a zaměstnanci státní správy mají.

Pokud by se radnímu Rudolfu Oberfalcerovi a starostovi Břetislavu Hrdličkovi zdálo, že paní Šárka málo protestovala proti zveřejnění svých osobních údajů, přikládáme ještě jedno její stanovisko z předmětné diskuze pod fotem číslo 11. A ještě jedna rada od nás. Pane radní, Rudolfe Oberfalcere, paní Šárka by od Vás zasloužila minimálně veřejnou omluvu!

Další z důkazů, že se paní Šárka domáhala smazání jejích osobních údajů – v tomto případě jde o její příspěvek pod Oberfalcerovým ze dne 6.1.2017 z 12:55

Foto 11: Další z důkazů, že se paní Šárka domáhala smazání jejích osobních údajů – v tomto případě jde o její příspěvek pod Oberfalcerovým ze dne 6.1.2017 z 12:55

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Radní a zastupitel za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk zneužívající své postavení ve vedení města ke zveřejňování osobních údajů lidí komunikujících s radnicí; foto 2 – Radní Rudolf Oberfalcer zveřejnil na facebooku „Strakoňáci“ dne 4.1.2017 v 16:09 celé příjmení paní Šárky i s jejím bydlištěm, čímž ji vystavil možnému nebezpečí. Čerpal přitom z důvěrných zdrojů radnice, ke kterým se dostal z titulu své funkce radního.; foto 3 – Paní Šárka se snažila 4.1.2017 v 16:16 radního Rudolfa Oberfalcera slušnou formou přimět k tomu, aby od svého nevhodného jednání upustil; foto 4 – Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 4.1.2017 v 17:38 své jednání obhajovat – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale rozhodně není věc veřejná; foto 5 – Radní Rudolf Oberfalcer se pokusil 5.1.2017 v 19:13 své jednání obhajovat znovu – bydliště žadatelky ve spojení s jejím příjmením ale skutečně není věc veřejná; foto 6 – Důkazem, že příjmení žadatelky ve spojení s jejím bydlištěm není věc veřejná, je například informace poskytnutá přímo Městským úřadem ve Strakonicích – veškeré osobní údaje byly úřadem začerněny, jak se to má správně podle zákona dělat (zápis z 5. jednání komise bytové konané dne 19. září 2016); foto 7 – Na obhajobu práv paní Šárky musel reagovat dne 27.1.2017 i Úřad pro ochranu osobních údajů, který proti radnímu Rudolfu Oberfalcerovi zasáhl; foto 8 – Na facebooku Strakoňáci jsou sice osobní údaje paní Šárky již radním Rudolfem Oberfalcerem odstraněny, v rámci „Historie úprav“ jsou však stále dohledatelné – radní Rudolf Oberfalcer by se tedy měl postarat o to, aby jeho zneužití osobních údajů bylo skutečně bezezbytku z internetu odstraněno. I kdyby měl komunikovat přímo s provozovatelem facebooku.; foto 9 – Takto bylo doporučení bytové komise nakonec zveřejněno v zápise rady města, tedy ve veřejném dokumentu (61. jednání, 12.10.2016). Rovněž ten je důkazem, že radní Rudolf Oberfalcer zneužil své postavení ve vedení města. Sama rada sice zveřejnila příjmení Šárky, nikoliv však její adresu, kterou bytová komise znala a měla ji za důvěrnou informaci; foto 10 – Důkaz toho, že jednání radního Rudolfa Oberfalcera lze chápat jako vydírání. Navíc přiznává, že není úředníkem ani státním zaměstnancem. Tím spíše tedy nesmí zveřejňovat osobní údaje, ke kterým se dostal jako volený politik.; foto 11 – Další z důkazů, že se paní Šárka domáhala smazání jejích osobních údajů – v tomto případě jde o její příspěvek pod Oberfalcerovým ze dne 6.1.2017 z 12:55.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 až 5 – facebook skupiny „Strakoňáci“; foto 6 – MěÚ Strakonice; foto 7 – Úřad pro ochranu osobních údajů; foto 8 – facebook skupiny „Strakoňáci“; foto 9 – MěÚ Strakonice; foto 10 a 11 – facebook skupiny „Strakoňáci“.

Zpět na úvodní stránku