Zpět na úvodní stránku

Video a audio záznam z 20. zastupitelstva města Strakonice konaného 1.11.2017

Zastupitelstvo města bylo svoláno na žádost osmi zastupitelů k problematice Teplárny Strakonice, a.s., jejíž hospodářské výsledky jsou rok od roku horší. Současné vedení města zároveň zneužilo zastupitelstvo k odvolání místostarosty Milana Jungvirta z funkce a ke zvolení dvou nových místostarostů. Josefa Štrébla uvolněného a Rudolfa Oberfalcera neuvolněného. Video záznam je téměř celý, audio záznam pak zachycuje úplně kompletní průběh zastupitelstva snímaný prostorovým mikrofonem a nezmanipulovaný starostou Břetislavem Hrdličkou.

 

Zpět na úvodní stránku