Zpět na úvodní stránku

Vzkaz občanům Strakonic
od podavatele volební stížnosti

31.5.2019. Vážení občané Strakonic. Ve dnech 5. a 6.10.2018 proběhly komunální volby. Na můj návrh je Krajský soud v Českých Budějovicích dne 20.11.2018 zneplatnil. Politické hnutí Strakonická Veřejnost využilo svého zákonného práva a proti rozhodnutí soudu podalo 18.12.2018 ústavní stížnost. Ústavní soud v Brně vrátil celou kauzu zpět Krajskému soudu k lepšímu odůvodnění jeho rozhodnutí. Krajský soud tak učinil a 17.5.2019 mnohem lépe zdůvodnil a znovu potvrdil svůj původní verdikt. Komunální volby od počátku zrušil a nařídil jejich opakování. Strakonická Veřejnost pak 29.5.2019 podala proti rozhodnutí Krajského soudu druhou ústavní stížnost.

Foto 1: Budova Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve které
již dvakrát došlo k zneplatnění komunálních voleb ve Strakonicích

Kdyby Strakonická Veřejnost poprvé nepodávala ústavní stížnost, opakované volby mohly proběhnout v již stanoveném termínu ministrem vnitra, a to 30.3.2019. Na svoji stížnost ale měla zákonné právo. Potud je vše v pořádku. Strakonická Veřejnost měla právo podat i druhou ústavní stížnost. Zde je třeba ovšem si  uvědomit, že jejich druhá ústavní stížnost zcela zbytečně prodlouží provizorní chod města.

Dnes již Strakonická Veřejnost pouze uměle prodlužuje dobu svého vládnutí. Podle známých důkazů, faktů a souvislostí je zřejmé, že nyní jim již ve skutečnosti jde pouze o udržení se u moci za každou cenu. Proto, aby nevyplavaly na povrch jejich nekalé praktiky při správě města a podvodná jednání, které připravily město o desítky milionů korun.

Díky druhé ústavní stížnosti Strakonické Veřejnosti lze předpokládat, že opakované volby ve Strakonicích proběhnou nejdříve až v první čtvrtině roku 2020. Město tak bude krokem Strakonické Veřejnosti poškozeno. Rozhodně ale ne tolik odloženými volbami jako tím, že u moci zůstává parta nekompetentních prospěchářů, kteří městu škodí a sami si přitom ve skutečnosti přihrávají výhody pro sebe a své kamarády.

Někteří občané města rádi nad tím vším přimhouří oči – od Strakonické Veřejnosti toho přece dostávají tolik zadarmo. Neuvědomují si ale, že za dny hojnosti budou jednou muset draze zaplatit. A to rozhodně ze svých vlastních kapes! Pro většinu obyvatel města to nepochybně začne dramatickým zdražením tepla ze strakonické teplárny. Čtyři roky ho dostávají s výraznou slevou, neodpovídající ekonomice podniku, což je ve spojení s jejím diletantským politickým řízením ze strany Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů doslova vražedná kombinace. Nové nepolitické vedení teplárny dosazené od ledna 2019 může hodně firmě pomoci. Jelikož ale Strakonická Veřejnost, v čele s Břetislavem Hrdličkou, teplárnu čtyři roky záměrně likvidovala a tunelovala, škody budou i tak značné.

Strakonické teplárně nepomohou ani nesmyslná „optimistická“ prohlášení Břetislava Hrdličky, například naposledy v Týdeníku Strakonicko z 29.5.2019. Vždyť i Adolf Hitler napsal ještě 24. dubna 1945 vzkaz, v němž popisoval, jak Německo může zvítězit v boji o Berlín. Historie se často opakuje. Nezapomínejme na to a poučme se z ní! Jak na to? Stačí, když občané Strakonic budou od politiků chtít doložit důkazy jejich tvrzení a oprostí se od nekritického obdivování kohokoliv.

V poslední době Strakonická Veřejnost zintenzivnila útoky proti svým kritikům a zejména pak proti mně. Je to pochopitelné. Vidím Strakonické Veřejnosti do karet, znám a umím rozklíčovat jejich podvody a hlavně – nebojím se vše veřejně publikovat. Strakonická Veřejnost se podáním druhé ústavní stížnosti rozhodla bojovat stylem „vsadíme vše na jednu kartu – a po nás třeba potopa“. Vzali si přitom jako rukojmí občany města i když moc dobře vědí, že šance na výhru u Ústavního soudu je pro ně prakticky mizivá. A co mne k takovému závěru vede? Podrobně jsem si přečetl druhé usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Pokud by Strakonická Veřejnost skutečně věřila podpoře občanů města, neměla by důvod volby oddalovat. Přece se svými „kamarády“ neustále prohlašují, že v nových volbách získají dokonce ještě větší volební zisk. Soudným lidem je ale přitom již dnes jasné, že ve skutečně řádných volbách Strakonická Veřejnost oslabí o desítky procent.  A až se občané naplno dozvědí o zneužívání moci ze strany Strakonické Veřejnosti a jejich podvodech, bude otázkou, zda se do zastupitelstva města v opakovaných volbách uvedené populistické a extremistické hnutí vůbec dostane. Strakonické Veřejnosti jde o všechno. Proto tedy jejich druhá ústavní stížnost. Není třeba v ní hledat nic složitějšího. Strakonická Veřejnost jde ke dnu a rozhodla se k němu stáhnout i město Strakonice se svými občany.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Budova Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve které již dvakrát došlo k zneplatnění komunálních voleb ve Strakonicích.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku