Zpět na úvodní stránku

Za války se nesměl poslouchat Londýn, za totality Svobodná Evropa a za Strakonické Veřejnosti se nesmí číst nic neschváleného, co by připomínalo minulé vedení města

Aktualizováno 14.11.2016: No vida, jak to jde najednou rychle. Magazín iStrakonice.cz večer upozorní na nepravost a druhý den odpoledne jsou archivní rady a zastupitelstva znovu na webu: http://www.strakonice.eu/content/archiv-jednani-rady-zastupitelstva. Je vidět, že magazín iStrakonice.cz je čtený. Sem tam sice nějaké usnesení ještě chybí, ale takové drobnosti snad budou také brzy opraveny (například usnesení rady č. 106 z 5. června 2013). Stačí je přece naskenovat z archivu radnice…

13.11.2016. Do měsíce května 2016 mělo město Strakonice svoje webové stránky na adrese www.strakonice.eu. Jistě by šly ještě vylepšit, ale i tak splňovaly vše, co je na takovéto stránky kladeno. Nebyl proto žádný důvod je předělávat. A pokud ano, mělo se tak stát na základě širší diskuze, která by se týkala jak grafické stránky, tak i stránky technické a obsahové.

Nové vedení radnice se přesto pustilo do tvorby stránek nových. Bez varování, bez konzultací a jak už bývá po volbách v roce 2014 ve Strakonicích zvykem, učinili tak po svém. Hlavně však potichu. O nových webových stránkách informoval pouze krátkou zmínkou dne 31.5.2016 facebook Strakonické Veřejnosti – „Více informací a v novém hávu“ a Zpravodaj města Strakonice č. 7/2016. Ve druhém případě se tak stalo krkolomným sdělením Markéty Bučokové, tiskové mluvčí radnice. Zvláště pak její následující věta stojí za pozornost: „Tak jako s každou inovací i s novou podobou městského „webu“ je zapotřebí se seznámit pro případ, že určitou informaci budu jednou v budoucnu neodkladně potřebovat“.

Foto 1: Nové webové stránky města pod taktovkou Strakonické Veřejnosti od května 2016

Předělaný web má dva základní nedostatky. Jeho načítání je velmi pomalé a velká část původních informací se z nich „ztratila“. Čím dál tím více to vypadá, že webové stránky byly změněny právě proto, aby se z nich v rámci „modernizace“ mohly odstranit ty informace, které byly novému vedení nepohodlné. Například takové, které dokazovaly, co se kdy povedlo minulému vedení. Možná i právě proto byly z webu odstraněny zápisy z rad a zastupitelstev od roku 2002 do roku 2016. U zápisů od voleb 2014 do roku 2016 jde zase pravděpodobně o to, aby nebyly dostupné důkazy o tom, co se naopak nepovedlo Strakonické Veřejnosti. Magazín iStrakonice.cz na problém upozornil poprvé dne 24.6.2016. Připomeňme si, co jsme tehdy psali:

Nové vedení města pod taktovkou starosty Břetislava Hrdličky v rámci zametání stop odstranilo z webu města odkazy na zápisy a zvukové záznamy z jednání rad a zastupitelstev města z let 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 (viz foto původního webu). Občané Strakonic prostě musí zapomenout na to, co bylo před Strakonickou Veřejností. Volbami v roce 2014 nastal rok „nula“ a co bylo předtím, to se musí lidem vymazat z paměti. Z webu města byly zlikvidovány ale i další důležité informace a dokumenty, týkající se předchozího vedení.

Foto 2: Původní webové stránky města existující do konce května 2016 se všemi záznamy a zápisy rad a zastupitelstev

Po naší kritice se začaly dít věci. Zápisy z rad a zastupitelstev se během dne vrátily na web. Proto jsme také radnici pochválili následujícím sdělením: „Aktualizace ve stejný den večer: No vida, jak to jde najednou rychle. Magazín iStrakonice.cz upozorní ráno na nepravost a večer jsou archivní rady a zastupitelstva znovu na webu: http://www.strakonice.eu/content/archiv-jednani-rady-zastupitelstva“. Bohužel jsme se ale sami s pochvalou unáhlili. Nové vedení totiž vrátilo na web pouze část dokumentů, jenom aby se neřeklo.

Foto 3: Detail uložených zápisů z rad 2006 – 2010 s možností klikat na čísla, která obsahují starší zápisy za celé vybrané období

Na novém webu byly doposud zveřejněny například pouze tyto zápisy z následujících rad: 2002 – 2006 (RM 138 až 162), 2006 – 2010 (RM 128 až 152), 2010 – 2014 (RM 147 až 164) a 2014 – 2018 (RM 53 až 64). Co se týká zápisů a záznamů ze zastupitelstev, ani ty nebyly dosud zveřejněny všechny. Pro veřejnost jsou dostupné pouze ty záznamy, které prošly cenzurou Strakonické Veřejnosti.

Občanům nakonec „vše“ zdůvodnil jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti, radní Rudolf Oberfalcer, na stránkách facebooku. A jak jsme u něho již zvyklí, opět lhal. Ve skutečnosti zápisy nechyběly 2 – 3 dny, ale chybí téměř půl roku (!). Dodnes… A nechyběly či nechybí zápisy z let 2010 až 2014, chybí zápisy z let 2002 až 2016.

Foto 4: Příspěvek radního Rudolfa Oberfalcera na facebooku z 13.10.2016 (21:17 hod.), ve kterém věren své praxi opět lhal

Foto 5: Důkaz, že na novém webu realizovaném zástupci Strakonické Veřejnosti se nikdo ke starším zápisům rady města nedostane – chybí možnost klikat na čísla odkazující na další stránky se staršími záznamy

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Nové webové stránky města pod taktovkou Strakonické Veřejnosti od května 2016; foto 2 – Původní webové stránky města existující do konce května 2016 se všemi záznamy a zápisy rad a zastupitelstev; foto 3 – Detail uložených zápisů z rad 2006 – 2010 s možností klikat na čísla, která obsahují starší zápisy za celé vybrané období; foto 4 – Příspěvek radního Rudolfa Oberfalcera na facebooku z 13.10.2016 (21:17 hod.), ve kterém věren své praxi opět lhal; foto 5 – Důkaz, že na novém webu realizovaném zástupci Strakonické Veřejnosti se nikdo ke starším zápisům rady města nedostane – chybí možnost klikat na čísla odkazující na další stránky se staršími záznamy.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1, 2, 3 a 5 – strakonice.eu; foto 4 – facebook.com.

Zpět na úvodní stránku