Zpět na úvodní stránku

Břetislav Hrdlička – „Starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“

22.1.2017. Asi tak nějak by mohlo znít pracovní motto strakonického starosty Břetislava Hrdličky. Soudě alespoň podle jeho dosavadního chování na radnici. O jeho personálních aktivitách, které vedly k pracovní likvidaci celé řady lidí ve Strakonicích, jsme již psali mnohokrát a je možné si je oživit v našem archivu všech článků. Nyní je na řadě dlouholetý vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jaroslav Brůžek. Starosta Hrdlička pokrytecky naoko dělá, že ho vyhodit nechce, ve skutečnosti se ho ale snaží špiněním jeho osoby donutit, aby zaměstnání opustil on sám.

 Břetislav Hrdlička – „starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“

Foto 1: Břetislav Hrdlička – „Starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“

O tom, že starosta Břetislav Hrdlička chce profesně zlikvidovat pana Brůžka, se ve Strakonicích povídá delší dobu. Zprávy přichází jak z neoficiálních vyjádření starosty, tak i z jeho oficiálních reakcí. Magazín iStrakonice.cz se tématu věnoval již koncem loňského roku v článku „Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice“ dne 22.11.2016. Tehdy se pana Brůžka zastal jeho bývalý spolupracovník, pan Ing. Ondřej Fejt.

Dalším periodikem, které o honu na pana Brůžka informovalo, byl Týdeník Strakonicko číslo 47/2016 z 23.11.2016, který shrnul problematiku v článku „Hon na šéfa odboru životního prostředí. Proč ale?“. Zajímavá je v něm reakce členů rady města, které redakce oslovila. Viz podtitulek článku v Týdeníku s názvem „Radní nic neví“. V tomto čísle byl také uveřejněn již zmíněný otevřený dopis pana Fejta.

Přisluhovači a kolaboranti Strakonické Veřejnosti ve vedení města o ničem nevěděli (Štrébl – „Takové informace nemám… zároveň tento krok naprosto nechápu“, Vlasáková – „O žádném odvolání nic nevím“ a Moučka – „se nevyjádřil“). My nic, my muzikanti – jako obvykle v podobných případech, kdy skutečně o něco jde a vymyslí to Strakonická Veřejnost. Přisluhovači jsou ve vedení města jen na zvedání rukou a na členství v orgánech, kde to „něco sype“. Nic nevěděl ani radní Christelbauer – „Takové informace nemám“ – u toho je ovšem „nevědomost“ skutečně podezřelá. Kdo ale „nezklamal“, byl radní Oberfalcer. Ten prohlásil, že „Vím jen, že s vedoucím odboru životního prostředí je dlouhodobá nespokojenost. Víc se vyjadřovat nebudu.“. Svůj styl nezapřel – plivnout a mlžit.

Vyjadřovali se i někteří zastupitelé města. Zastupitel Radek Chvosta si férově posteskl, že „Bohužel, nejsem jako zastupitel informován“. Zastupitel Josef Eigner, věren svému přístupu hodně toho říct, ale nic zásadního – aby neurazil vedení města, pronesl „Já osobně jsem neměl možnost poznat pana Brůžka ani osobně, ani pracovně, a tak nejsem schopen říci, jestli je to z mého pohledu krok dobrý nebo špatný. Nepředpokládám však, že by změna vedoucího odboru životního prostředí mohla vyvolat destabilizaci městského úřadu.“. Když nic neví, tak proč raději neřekl, že o tématu nemá ponětí? Problém je v tom, že zastupitel Eigner musí držet linii Strakonické Veřejnosti a podporovat je i v případech, kdy netuší. Lukrativní posty od Strakonické Veřejnosti jsou totiž přece jenom důležitější. Tak se alespoň snaží příslušnou problematiku, lidově řečeno, obkecat.

Moc hezky a přehledně situaci kolem pana Brůžka zhodnotil zastupitel Luděk Joza: „Hodnocení kvality vykonané práce těchto úředníků pro město Strakonice je až na posledním místě. Pokud nepohodlní úředníci neodejdou na základě cíleně vykonstruovaných důvodů, pak je na ně vyvíjen takový psychický nátlak, že jim ze zdravotních důvodů nezbude nic jiného, než „dobrovolně“ svoji práci opustit.

Starosta Hrdlička redakci ve stejném Týdeníku sdělil, že on „je s prací Jaroslava Brůžka nespokojen a že důvody nespokojenosti zašle e-mailem místostarosta Milan Jungvirt“. Pseudodůvody místostarosty Jungvirta zde nemá smysl interpretovat, nechť si je zvídavý čtenář najde sám. Stačí si nalistovat Týdeník Strakonicko číslo 47/2016, str. 2, článek „K choulostivé situaci se vyjadřuje nejvyšší vedení města“. Čtenář se z jeho reakce zjednodušeně řečeno dozví, „jak špatným je pan Brůžek úředníkem a co vše má na svědomí“ – vše ovšem pouze v obecné rovině. Jak jinak, Strakonická Veřejnost to lépe neumí.

Věcí znalý člověk se ale ptá, zda počátky takové nenávisti vůči panu Brůžkovi neleží například v jeho iniciativě v projektu „Zdravé město Strakonice“ – ten nenáviděl zejména radní Oberfalcer, ve vykácených stromcích u domu zastupitele Svobody – oprávněně vykácených, anebo třeba v kauze studny zastupitele Zocha či v údajně zmařené dotaci rybářskému svazu na odbahnění Blatského rybníka. O poslední jmenované kauze si čtenář může přečíst v Týdeníku Strakonicko číslo 2/2017 na str. 7 v příspěvku Soni Vaňkové pod názvem „Strakonice jsou malé město pro lidi“. Informace najdeme i přímo na webu města Strakonice. Protože tam ale nemusí mít rozhovor s panem Brůžkem dlouhé trvání – místostarosta Jungvirt je přece jenom rybář, přetiskujeme ho zde v plném znění. O dalších zde zmiňovaných kauzách někdy příště.

Nejde přitom jenom o pana Brůžka. V ohrožení je i dalších 10 pracovníků Odboru životního prostředí, protože Strakonická Veřejnost skutečně personálně řádí. Jakákoliv záminka je jim přitom po chuti. Je třeba přece také někam umístit své loajální kamarády. Indicií vedoucích k vyhození až deseti dalších pracovníků může být následující část vyjádření místostarosty Jungvirta: „Žadatel přijde na úřad a na celém odboru, kde je zaměstnáno čtrnáct úředníků, pracují jen tři“. Signál Jungvirta je z jeho vyjádření zřetelný. Jakmile se budou chtít úředníci vzdělávat, musí počítat s vyhazovem! Co naplat, že předtím bezproblémově zajistí v době své nepřítomnosti chod odboru. Pro Strakonickou Veřejnost je totiž chytrý a vzdělaný úředník potencionálním nebezpečím.

Zůstaňme ještě u Týdeníku Strakonicko číslo 47/2016. Ve stejném čísle je reportáž s fotografií z oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Mrazivým pocitem zde působí text: „Projev o statečnosti v boji za demokracii měl starosta Břetislav Hrdlička“. Ano, ten starosta, který demokracii ve Strakonicích se svou partou věrných soustavně pošlapává.

Starosta Hrdlička se snaží o likvidaci vedoucího odboru životního prostředí pana Brůžka i třeba na setkáních s občany. Příkladem může být setkání vedení města s občany Starého Dražejova, konané 19. listopadu 2016. Do Týdeníku Strakonicko číslo 48/2016, str. 7 o něm napsala paní Soňa Vaňková v článku „Ze setkání se starostou jsem odcházela se smíšenými pocity“. Mimo jiné popisuje, jak starosta Hrdlička plival po odboru životního prostředí radnice, tedy po zaměstnancích radnice.

Na programu bylo sice odbahnění dvou malých nádrží, obnova původní cesty a práce Technických služeb, ale starosta Hrdlička setkání s občany využil ke špinění svých úředníků. Paní Vaňková doslova uvádí: „Že není všechno v pořádku, jsem si uvědomila ve chvíli, kdy pan starosta, dalo by se říci vykázal přítomné úředníky z dalšího jednání, přibližně se slovy „tak až odejde životní prostředí, tak já vám o jejich práci řeknu víc.“ Po jejich odchodu si všichni ostatní vyslechli, jak celé životní prostředí na městě špatně pracuje. Že jde o poslední úsek, který nepracuje podle představ pana starosty…. Zkrátka, že to nejsou úředníci na svých místech a bude se s tím muset něco dělat… Za sebe musím říci, že jsem se za „svého“ starostu normálně lidsky styděla. Že není schopen říci své výtky úředníkům na rovinu, z očí do očí, navíc, když s nimi sedí u jednoho stolu. Ale jen za zády, záludně, aby se nemohli bránit. Asi je zvyklý takhle jednat.

Pana Brůžka může paradoxně těšit, že není tzv. odejit nebo na odchodu sám – i když pro něho osobně to životní situaci neřeší. Za příklad můžeme uvést výňatek z hezkého článku Evy Hodinové z Týdeníku Strakonicko číslo 47/2016, str. 9 pod názvem „Jak to mohlo bývalé vedení zvládnout?“:

A co se podařilo novému vedení? Vyhodit doposud kolem 70 zaměstnanců bez ohledu na jejich zdravotní, sociální či životní situaci. Mnozí z nich to odnesli vážnými zdravotními komplikacemi… Na druhé straně zde dostali příležitost například dcera ředitele městského kulturního střediska nebo kamarádi z kapely. O tom, že v Teplárně panuje strach a hlavně udavačství, se ví všude… Na propouštění zaměstnanců se podílí i člen ČSSD, zastupitel, kterému slova sociální a demokratický jsou naprosto cizí, navíc nemá na svou funkci ani požadované vzdělání (poznámka redakce: již zmiňovaný Josef Eigner)“.

Pan Ing. Ondřej Fejt se pana Brůžka veřejně zastal ještě jednou, a to v Týdeníku Strakonicko číslo 49/2016 na str. 7 v článku „Ad: K choulostivé situaci se vyjadřuje nejvyšší vedení města“. Ve svém článku uvádí odborně na pravou míru výroky místostarosty Jungvirta o údajném plýtvání penězi panem Brůžkem za cibule tulipánů. Článek stojí určitě za přečtení, píše ho odborník – profese po komunálních volbách v roce 2014 ve Strakonicích nekompromisně a tvrdě pronásledovaná. Zjednodušeně řečeno, pan Fejt vysvětluje čtenářům, proč pan Brůžek v kauze tulipánů jednal jako dobrý hospodář a odborník znalý své profese. Zajímavým uvedením do problematiky je i jeho konstatování, že „Pokud vedení města zredukuje rozpočet na údržbu městské zeleně, jehož následkem je mimo jiné i propuštění brigádníků, kteří údržbu zeleně ve špičce zajišťovali, musí se to na jejím stavu odrazit“. Za vše tedy určitě nemůže životní prostředí města.

V duchu prvního odstavce tohoto článku se starosta Břetislav Hrdlička vyjádřil ještě v Týdeníku číslo 1/2017 na str. 4, kdy uvedl, že „Pan Brůžek teď marodí a asi odejde sám“. Přeloženo do češtiny, starosta Hrdlička sdělil panu Brůžkovi, že když nevypadne z radnice sám, tak on ho stejně vyhodí. Co na tom, že by to měl udělat podle zákona tajemník Vladimír Stroner. Ono je totiž málo pravděpodobné, že by si tajemník dovolil nesplnit „příkaz“ Strakonické Veřejnosti.

Na závěr jedna pozitivní zpráva. Jeden z těch, co opustili strakonickou radnici, našel uplatnění v jiném městě. Je jím právě zde zmiňovaný Ing. Ondřej Fejt, který vyhrál výběrové řízení na odbor životního prostředí v Milevsku. Z dvaceti uchazečů byl nejlepším kandidátem. Potěší tedy alespoň fakt, že Strakonice přenechávají jiným městům v České republice skutečně kvalitní pracovníky a odborníky. Pan Fejt není totiž jediným, kdo kvůli Strakonické Veřejnosti opustil ve Strakonicích zaměstnání a jinde po něm, lidově řečeno, „skočili“. Otázkou ovšem zůstává, kam budou směřovat Strakonice s lidmi, kteří nastupují na jejich místa, kdy jedinou jejich kvalifikací je, že pracují, jak nejlépe dovedou. U většiny z nich je to ale pro Strakonice právě ta největší tragédie…

Na závěr si pojďme zrekapitulovat počty pracovníků MěÚ Strakonice od nástupu nového vedení v roce 2014 k moci. K 31.12.2014 – 159 pracovníků; k 1.4.2015 – 161 pracovníků; k 1.4.2016 – 152 pracovníků; k 1.11.2016 – 147 pracovníků. Níže publikujeme zajímavé dopisy odborníků z oblasti životního prostředí, přírody a krajiny. I nezasvěcenému člověku musí být zřejmé, že není vše v pořádku, jak se snaží navodit strakonický starosta Břetislav Hrdlička a Strakonická Veřejnost. Je přece zvláštní, že tolik odborníků by mělo být hloupými a starosta Hrdlička se svými věrnými jsou ti nejchytřejší, kteří by měli zachránit město Strakonice před marasmem? Nejsou špatní náhodou právě oni? Tedy starosta Hrdlička se svou Strakonickou Veřejností, kteří se k moci dostali především díky tomu, že lépe uměli křičet na náměstích a pomluvit to dobré, co se ve Strakonicích za uplynulá léta vybudovalo.

Poznámka k níže publikovaným dokumentům. Pokud vám půjdou špatně přečíst, uložte si je pravým tlačítkem myši + „Uložit obrázek jako“ (nebo otevřete pravým tlačítkem myši + „Otevřít obrázek na nové kartě“) a potom si je prohlédněte v plném rozlišení.

Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 1

Foto 2: Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 1

Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 2

Foto 3: Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 2

Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 1

Foto 4: Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 1

Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 2

Foto 5: Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 2

Pana Brůžka se zastal i Český spolek perenářů (Poznámka redakce: Český spolek perenářů je občanské sdružení, které propaguje a popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny, profesionály zvané pereny, laiky prostě a jednoduše trvalky.)

Foto 6: Pana Brůžka se zastal i Český spolek perenářů (Poznámka redakce: Český spolek perenářů je občanské sdružení, které propaguje a popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny, profesionály zvané pereny, laiky prostě a jednoduše trvalky.)

Starosta Břetislav Hrdlička – jeho vyjádření převedené do češtiny může znít takto: „Ing. Jaroslava Brůžka nevyhodíme asi tak, jako jsme slibovali, že nevyhodíme ředitele teplárny, pivovaru a další lidi, kteří jsou pro nás nepřijatelní, jelikož něco umí“

Foto 7: Starosta Břetislav Hrdlička – jeho vyjádření převedené do češtiny může znít takto: „Ing. Jaroslava Brůžka nevyhodíme asi tak, jako jsme slibovali, že nevyhodíme ředitele teplárny, pivovaru a další lidi, kteří jsou pro nás nepřijatelní, jelikož něco umí“

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Foto 1: Břetislav Hrdlička – „Starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“; foto 2 – Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 1; foto 3 – Šestnáct (!) vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje se ve svém dopise z 8.12.2016 zastává pana Brůžka – strana 2; foto 4 – Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 1; foto 5 – Pana Brůžka se zastal také Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – strana 2; foto 6 – Pana Brůžka se zastal i Český spolek perenářů (Poznámka redakce: Český spolek perenářů je občanské sdružení, které propaguje a popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny, profesionály zvané pereny, laiky prostě a jednoduše trvalky.); foto 7 – Starosta Břetislav Hrdlička – jeho vyjádření převedené do češtiny může znít takto: „Ing. Jaroslava Brůžka nevyhodíme asi tak, jako jsme slibovali, že nevyhodíme ředitele teplárny, pivovaru a další lidi, kteří jsou pro nás nepřijatelní, jelikož něco umí“.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 až 7 – Zastupitelstvo města Strakonice.

Zpět na úvodní stránku