Zpět na úvodní stránku

Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera

5.6.2017. Ve druhém pokračování článku o oslavách města v rámci 650. výročí získání městských práv pro Strakonice se podíváme na další souvislosti spojené s přípravou zmíněného výročí. Jak již bylo uvedeno v prvním díle, dosavadní přípravy jsou chaotické a nikdo ani neví, k čemu jsou vlastně peníze města vyčleněné na oslavy používány. Projevuje se na nich i tragicko-komediální přístup radního Františka Christelbauera, působícího v roli ředitele Městského kulturního střediska (MěKS).

Související články:

  1. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí;
  2. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera;
  3. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží.

Ředitel Městského kulturního střediska ve Strakonicích (MěKS) František Christelbauer, ředitel neumějící srozumitelně mluvit a autor zpackaných oslav 650. výročí získání městských práv pro Strakonice

Foto 1: Ředitel Městského kulturního střediska ve Strakonicích (MěKS) František Christelbauer, ředitel neumějící srozumitelně mluvit a autor zpackaných oslav 650. výročí získání městských práv pro Strakonice

První „ucelenější představa“ oslav prezentovaná ředitelem MěKS Františkem Christelbauerem byla jím přednesena na 15. zastupitelstvu města, konaném 14. prosince 2016 v rámci schvalováni rozpočtu na rok 2017. Pomineme-li jeho tradiční huhňání, řeč neměla téměř hlavu ani patu a zastupitelé se spolu s veřejností o přípravách oslav prakticky nic nedozvěděli. Zde je jedno z ředitelových vystoupení na zastupitelstvu pro ilustraci jeho projevu:

Ředitel MěKS František Christelbauer (15. ZM, 14.12.2016, 1:25:10): „Jinak tam máme těch 3,5 milionu na slavnosti města. Když rozkliknete, když rozkliknete vlastně kulturní středisko, není tam jenom 650 let let města, je tam i MDF napsán teda, ale nicméně počítá se se slavnostma minimálně stejného rozsahu jako Mezinárodní dudácký festival, takže nás bude čekat mimo jiné třídenní slavnosti s uzavřením města. Myslím si, že ve stejném duchu jako dudácký festival s počtem scén a s programem. Samozřejmě v těch v této částce budou i například pokud se budou vyrábět upomínkové předměty, pokud budou jakákoliv propagace všechno s těma 650 letama je v této částce zahrnuto.“

František Christelbauer uvedenou řečí obhajoval, proč je na oslavy vyčleněna z městského rozpočtu poměrně vysoká částka 3,5 milionu Kč. Není přitom zřejmé, proč do svého proslovu zcela nesmyslně začlenil i Mezinárodní dudácký festival na webových stránkách MěKS, když o samotných oslavách 650. výročí minimálně na úvodní stránce webu MěKS nenajdeme ani zmínku.

Stránky MěKS ve Strakonicích o oslavách města mlčí. Dokonce v kalendáři na srpen 2017 nenajdeme ani program záhadných třídenních oslav (25.-27.8.2017), který by měl být podle ředitele Christelbauera již minimálně od prosince 2016 připravený

Foto 2: Stránky MěKS ve Strakonicích o oslavách města mlčí. Dokonce v kalendáři na srpen 2017 nenajdeme ani program záhadných třídenních oslav (25.-27.8.2017), který by měl být podle ředitele Christelbauera již minimálně od prosince 2016 připravený

Další ukázka opět dokresluje, že ředitel MěKS František Christelbauer neumí pořádně mluvit. Jeho řeč je zmatečná a navíc se v ní přiznává, že již dopředu uvažuje o tom, že peníze na oslavy jsou nadhodnoceny a že se dopředu nepočítá s tím, že budou na oslavy použity všechny. František Christelbauer dokonce i protiprávně ve svém projevu na zastupitelstvu naznačuje (dokonce vícekrát), že chce peníze využít i pro jiné účely, než pro jaké je schválilo zastupitelstvo města. Jakákoliv změna využití finančních prostředků přitom náleží pouze zastupitelstvu města.

Ředitel MěKS František Christelbauer (15. ZM, 14.12.2016, 1:26:21): „Pokud bych mluvil ještě k těm 650 letům, bude tam škála i dalších akcí, který se k tomu bude pouze vázat, takže nejenom třídenní jakýsi maraton, ale bude tam x akcí, který k tomu budou samozřejmě nad rámec normální běžný kultury v kulturním středisku. No a jinak pokud se ta částka nedočerpá, přistane zase opět na další rok prostě na dudáckém festivalu, takže tato částka se předpokládám celá neztratí a asi nám něco asi i na ten dudácký festival jak vidím teďka už začly ty přípravy vidím kolik peněz nějakým způsobem to bude stát, tak předpokládám, že něco nám zbyde i na dudácký festival, což by se dalo do fondu dudáckého festivalu.“

Ředitel MěKS František Christelbauer přiznává, že peníze zbydou. Proto zastupitel Pavel Vondrys na 15. zastupitelstvu města navrhl, aby se z částky 3,5 milionu Kč vyčleněných na oslavy dal 1 milion Kč strakonické nemocnici jako v minulosti. Na jeho návrh zareagoval starosta Břetislav Hrdlička. Jeho řeč byla asi ještě více zmatečná, než kolegy Christelbauera. Tvrdil totiž, že peníze určené na oslavy ponížit nejdou, že by scházely, protože je se všemi přesně počítáno. Lidově řečeno, starosta Hrdlička nebo ředitel Christelbauer – jeden z nich nemluví pravdu.

Starosta Břetislav Hrdlička (15. ZM, 14.12.2016, 1:48:14): „Je to program vlastně na celej rok, kdy budou vystupovat v jednotlivých měsících různí vystupující, účinkující, který se k městu vážou. Ubrat tam milion by bylo prostě po slavnostech víceméně. Zavřeli bysme to zase do hradu a tam by se tak nějak jako trošku pištělo, říkalo a nikdo by tam nemoch.“

Starostu ještě doplnil další podivnou řečí ředitel MěKS František Christelbauer (15. ZM, 14.12.2016, 1:51:03): „Já bych chtěl jenom pana zastupitele Vondryse vyvést z omylu. Defakto těch 650 let je naplno připraven tento rok a jako vlastně tam se bavíme o reálných číslech, není to nějaký nástřel, jak on tady tvrdí. Ba právě naopak… není to žádný nástřel, není to žádná jakoby že jsem si vymyslel tady 3,5 milionu“. (15. ZM, 14.12.2016, 1:56:06): „Takže v případě to že už teďka připravujem kompletní reklamu, už se připravujou brožury, už se připravuje všechno, všechno to pude z těchto 3,5 milionu“.

Ředitel Christelbauer buďto nemluví pravdu, anebo přípravy na oslavy tak dokonale utajil, že ty jsou v režimu TAJNÉ i v samotném roce oslav. Kde jsou například pět měsíců od začátku roku oslav ony brožury, anebo kde se můžeme setkat s jím zmiňovanou kompletní reklamou? Neměly by náhodou oslavy probíhat kontinuálně po dobu celého roku za kvalitní mediální podpory a profesionálního marketingu? Jak se potencionální turisté dozvědí, kdy na co mohou přijet? Kde jsou třeba prezentovány typické úspěchy Strakonic v Česku i ve světě? Jako příklad za mnohé další nám může posloužit odkaz z oficiálních stránek města, kde se zájemce o oslavách prakticky nic nedozví.

Občas naskakující odkaz na oficiálních stránkách města Strakonice, který nás navede na oboustranný leták – z něho se o slibovaných celoročních oslavách prakticky nic nedozvíme

Foto 3: Občas naskakující odkaz na oficiálních stránkách města Strakonice, který nás navede na oboustranný leták – z něho se o slibovaných celoročních oslavách prakticky nic nedozvíme

Přední strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017, neobsahuje ani jednu akci k 650. výročí

Foto 4: Přední strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017, neobsahuje ani jednu akci k 650. výročí

Zadní strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017 – kromě záhadné třídenní akce, neobsahuje ani jednu akci k 650. výročí (mimo jediné akce, běžně se konající každý rok – Strakonické vítání)

Foto 5: Zadní strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017 – kromě záhadné třídenní akce, neobsahuje ani jeden program k 650. výročí (mimo jediné akce, běžně se konající každý rok – Strakonické vítání)

Z předložených důkazů a faktů je zřejmé, že oslavy jsou nepřipravené a že částka 3,5 milionu Kč vyčleněná z rozpočtu města má asi opravdu z velké části sloužit jako mimořádný příspěvek do pokladny MěKS na běžně pořádané programy v každém roce. Na závěr ještě jedna perlička. Ve dnech 3. a 4.6.2017 proběhlo ve Strakonicích Zemské finále mažoretkových skupin. Za Strakonice na něm úvodní slovo pronesl ředitel MěKS František Christelbauer. Opět huhňal a ani slovem se před lidmi z různých koutů Čech nezmínil o tom, že se nachází ve městě, které v letošním roce něco slaví. Je to sice jen maličkost, jde ale o další promarněnou příležitost lidem odjinud zpopularizovat a přiblížit Strakonice. Je to jeho ostuda, ale i města Strakonice.

Snímek ze Zemského finále mažoretkových skupin 2017 – ze sobotního průvodu městem, kde by chytrý a inteligentní manažer určitě rád prezentoval 650. výročí města pro zvýšení informovanosti návštěvníků odjinud

Foto 6: Snímek ze Zemského finále mažoretkových skupin 2017 – ze sobotního průvodu městem, kde by chytrý a inteligentní manažer určitě rád prezentoval 650. výročí města pro zvýšení informovanosti návštěvníků odjinud

Karel Janský

Poznámka: Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města Strakonice, na které se odkazují ukázky v tomto článku, najdou zájemci zde: http://www.strakonice.eu/jednani/602.

Obsah fotografií: Foto 1 – Ředitel Městského kulturního střediska ve Strakonicích (MěKS) František Christelbauer, ředitel neumějící srozumitelně mluvit a autor zpackaných oslav 650. výročí získání městských práv pro Strakonice; foto 2 – Stránky MěKS ve Strakonicích o oslavách města mlčí. Dokonce v kalendáři na srpen 2017 nenajdeme ani program záhadných třídenních oslav (25.-27.8.2017), který by měl být podle ředitele Christelbauera již minimálně od prosince 2016 připravený; foto 3 – Občas naskakující odkaz na oficiálních stránkách města Strakonice, který nás navede na oboustranný leták – z něho se o slibovaných celoročních oslavách prakticky nic nedozvíme; foto 4 – Přední strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017, neobsahuje ani jednu akci k 650. výročí; foto 5 – Zadní strana letáku, informující o nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Strakonice v roce 2017 – kromě záhadné třídenní akce, neobsahuje ani jeden program k 650. výročí (mimo jediné akce, běžně se konající každý rok – Strakonické vítání); foto 6 – Snímek ze Zemského finále mažoretkových skupin 2017 – ze sobotního průvodu městem, kde by chytrý a inteligentní manažer určitě rád prezentoval 650. výročí města pro zvýšení informovanosti návštěvníků odjinud.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – meks-st.cz; foto 3 – 5 – strakonice.eu; foto 6 – facebook.cz Majorettes NBTA ČR.

Zpět na úvodní stránku