Zpět na úvodní stránku

Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží

6.6.2017. V dnešním třetím díle si na jednom konkrétním případu ukážeme, jak město Strakonice propáslo jedinečnou příležitost zviditelnit se v rámci oslav 650. výročí získání městských práv. Ke své propagaci mělo skvělou příležitost i díky tomu, že vlastní svůj pivovar. Dalo se uvařit speciální pivo (což se stalo) a jeho prodej šel skvěle využít v rámci široké propagace města. A to se bohužel nestalo. Právě díky velice špatnému marketingu.

Související články:

  1. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí;
  2. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera;
  3. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží.

Takže v čem že je marketing onoho speciálu tak špatný? Neprovází ho prakticky žádná pořádná reklamní kampaň jak ve Strakonicích, tak zejména na dalších obvyklých prodejních místech v České republice. Kvalitně provedený marketing by propojil město Strakonice, pivovar a pivní speciál v jeden marketingový produkt. Ve strakonickém provedení prodeje se například o tomto pivu nedozví ani člověk, který bude projíždět městem a pivo by si mohl koupit. Kdyby o něm věděl! Nemá ho jak zaujmout, když neprobíhá žádná kvalitní maloplošná ani velkoplošná prezentace oslav a prodeje piva. Stačilo se přitom inspirovat třeba u jiných pivovarů.

Samotná pivní lahev rovněž nikoho nezaujme. A hlavně, nikdo si ji neztotožní s městem Strakonice. Na přední (břišní) etiketě se nachází velká číslovka 650 – pro mnoho spotřebitelů nic neříkající. Údaj o městě je pro zájemce prakticky nečitelný, a to pouze v horní části u znaku města. V dnešní velké konkurenci piv se jedná o prohřešek, který činí toto pivo mimo Strakonice jen velmi obtížně prodejné. Krčková etiketa umístěná pod hrdlem lahve neobsahuje prakticky žádné zajímavé informace a letopočty na ní jsou nečitelné. Jen zlomek pivařů bude znát znak města Strakonice a pouze málo lidí bude vědět, z jakého pivovaru vlastně tento speciál pochází. Zadní etiketa už první dojem nezachrání, navíc informace o polotmavém speciálu tištěná zlatým písmem je velmi obtížně čitelná až nečitelná.

Je opravdu veliká škoda, že město oslavy pořádně marketingově nevyužilo. A to málo, o co se představitelé města pokusili, to je přímo učebnicová ukázka amatérismu a diletantství. Chytrý podnikatel, který nerozumí marketingu a reklamě, ten si někoho najme. Neúspěšný a neodborný politik, jenž hospodaří s veřejnými prostředky, které dostal k dispozici jenom proto, že uměl více křičet na náměstích a pomlouvat své protivníky, ten jen stěží bude mít zájem si nechat od někoho poradit. I kdyby se nyní přístup vedení města k oslavám změnil, těch zbytečně promarněných pět měsíců již prostě dohnat nelze. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se připravovalo jakékoliv zlepšení stavu. Oslavy tak budou pouze drahým pšouknutím, které po sobě nic, kromě díry v rozpočtu města, nezanechá.

Největší chybou se stalo to, o čem budeme psát v samostatném článku o pivovaru. Nyní pouze krátce. Strakonický pivovar totiž nemá pořádné vedení. Jeden ředitel ho opustil – v jeho případě to bylo naštěstí asi to nejlepší, co pro pivovar mohl učinit. V současné době pivovar žádné vedení nemá. Má sice nového ředitele obchodu, ten se ale o řízení pivovaru dělí se sládkem a bohužel i představenstvem. To vede radní Rudolf Oberfalcer. Pivovar tak řídí všichni a zároveň nikdo, kdo by zároveň nesl i odpovědnost. Uvedené se tak může v dnešním silně konkurenčním prostředí pivovarů stát tím, co je schopno ho poslat ke dnu.

Nejdříve se měl vybrat schopný ředitel pivovaru, který by si sám našel obchodního ředitele a další spolupracovníky. Mít navíc ve vedení pivovaru radního Oberfalcera, jehož motorem činnosti je nenávist k bývalému vedení města, to je cesta do pekel. Navíc, když on sám pivovar spolehlivě potápí ke dnu tím, že o něm špatně mluví. Za současného vedení pivovaru bude ten strakonický na pivním trhu jen velmi problematicky přežívat. Snad jen tehdy, když dá Bůh opravdu štěstí…

Použijeme-li pro závěr článku matematické vyjádření promarněné šance prezentovat speciální pivo v rámci oslav města, dostaneme rovnici „špatné vedení pivovaru“ + „špatné vedení města“ = nemůže dát jiný výsledek, než „špatný marketing jak města, tak i pivovaru“. A ještě jedno konstatování. Uvedené hodnocení se netýká nového obchodního ředitele strakonického pivovaru, Martina Mana. Ten zatím ještě díky svému krátkému působení v pivovaru nemohl ukázat, co umí. Není mu ale co závidět. Už proto, že o něm radní Oberfalcer prohlásil, že byl na post ředitele vybrán pro jeho „excelentně zpracovanou prezentaci a směr, kterým by se společnost měla v budoucnu ubírat“. Když to totiž o něm prohlásil právě on, zní to spíše jako pověstný „polibek smrti“.

Přední (břišní) etiketa polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Foto 1: Přední (břišní) etiketa polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Krčková etiketa umístěná pod hrdlem lahve polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Foto 2: Krčková etiketa umístěná pod hrdlem lahve polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Zadní etiketa je obdélníková polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Foto 3: Zadní etiketa je obdélníková polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Přední (břišní) etiketa polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města; foto 2 – Krčková etiketa umístěná pod hrdlem lahve polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města; foto 3 – Zadní etiketa je obdélníková polotmavého speciálu uvařeného k výročí 650 let založení města.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 až 3 – DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

Zpět na úvodní stránku