Zpět na úvodní stránku

Revoluce, jako bůh času Saturn, začíná požírat své děti

Aktualizováno 20.2.2017 na konci článku o příspěvek, jak se ve Strakonicích "popravuje" stylem o nás bez nás. 18.2.2017. Výrok, který údajně vyslovil v období Velké francouzské revoluce (1789–1799) před svou popravou francouzský revolucionář Pierre Vergniaud (31.5.1753 – 31.10.1793). Měl pravdu, on sám byl totiž podobně popraven. Sám přitom paradoxně hlasoval pro smrt krále Ludvíka XVI. Ten byl i díky němu následně 21.1.1793 veřejně sťat gilotinou na Náměstí Revoluce v Paříži poté, co ho k trestu smrti odsoudil těsnou většinou konvent. Sám Pierre Vergniaud přežil krále jen o několik málo měsíců.

Obsah: 1. Profesní likvidace tajemníka Městského úřadu Strakonice Vladimíra Stronera;
  2. Záhadný odchod Marka Pohanky z postu ředitele strakonického pivovaru.

Kat ukazuje davu setnutou hlavu krále Ludvíka XVI. na Náměstí Revoluce v Paříži

Foto 1: Kat ukazuje davu setnutou hlavu krále Ludvíka XVI. na Náměstí Revoluce v Paříži

Podobná revoluce se uskutečnila ve Strakonicích po komunálních volbách v roce 2014. Hnutí s extremistickými sklony Strakonická Veřejnost se k moci dostalo tím, že neúnavně pomlouvalo své předchůdce. Již krátce po nástupu k moci zahájilo systematickou likvidaci nejenom svých oponentů, ale i lidí, kteří třeba jen odmítali plnit jejich nesmyslné příkazy. A jelikož historie se opakuje, stejně jako třeba za Velké francouzské revoluce, za Hitlera, Stalina či Gottwalda, tak i za nového strakonického starosty Břetislava Hrdličky padají hlavy. Cizí, ovšem i ty vlastní. Dne 17.12.2015 tak skončila ve všech funkcích výrazná představitelka Strakonické Veřejnosti Helena Brejchová. Dalším v pořadí „odstřeleným“ z vlastních řad má být tajemník Městského úřadu Vladimír Stroner.

Tajemník Městského úřadu ve Strakonicích Vladimír Stroner, který na svůj „odstřel“ nyní čeká

Foto 2: Tajemník Městského úřadu ve Strakonicích Vladimír Stroner, který na svůj „odstřel“ nyní čeká

Vladimír Stroner je člověk, který se Strakonickou Veřejností spolupracoval ještě před jejich příchodem na radnici. Pomohl jim vyhrát revolučním způsobem volby a následně jim asistoval při likvidaci lidí na Městském úřadu. Nyní sama revoluce požírá jeho samého. Jeho vlastní chlebodárci se ho nyní snaží „odstřelit“. První zmínka se o tom objevila v zápisu z 69. jednání rady města Strakonice konaného 8.2.2017. Žádné poděkování, žádná úcta či respekt. Z textu rady vyznívá význam požadavku na odvolání tajemníka něco jako „Táhni darebáku“.

Rozhodnutí Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů o „odstřelu“ tajemníka Vladimíra Stronera – 69. rada města, 8.2.2017

Foto 3: Rozhodnutí Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů o „odstřelu“ tajemníka Vladimíra Stronera – 69. rada města, 8.2.2017

Na usnesení rady reagoval na 16. zasedání zastupitelstva města dne 15.2.2017 zastupitel Pavel Vondrys. Starosta Břetislav Hrdlička mu odpověděl následovně (16. ZM, 15.2.2017, 44:22): „S panem tajemníkem nejsem spokojen, s výkonem jeho práce. Nebudu to upřesňovat, dokaď to nebude oficiálně… Já vám to neřeknu. (Mručením dává dále najevo, že nic skutečně neřekne)“. Jedná se o velkou aroganci vůči bývalému spolupracovníkovi, který Hrdličkovi a jeho souputníkům ze Strakonické Veřejnosti v mnohém pomohl. Na dalších fotech si připomeňme lidi, kteří v současné době tvoří radu města a účastnili se jednání rady, kde byl tajemníkův „odstřel“ zahájen.

Spíše tvůrci současné strakonické politiky – členové rady
Břetislav Hrdlička Rudolf Oberfalcer Milan Jungvirt František Christelbauer  
Strakonická veřejnost
Břetislav Hrdlička
Strakonická veřejnost
Rudolf Oberfalcer
Strakonická veřejnost
Milan Jungvirt
Strakonická veřejnost
František Christelbauer
 
Spíše přisluhovači a kolaboranti tvůrců strakonické politiky – členové rady
Milada Vlasáková Josef Štrébl Josef Moučka    
KSČM
Milada Vlasáková
Volba pro město
Josef Štrébl
Dříve ANO 2011
Josef Moučka
   

Foto 4: Současní členové rady města Strakonice ve volebním období 2014 až 2018

Ve Strakonickém deníku pak vychází druhý den (16.2.2017) na internetu článek „Starosta chce vyhodit tajemníka“. Vůči tajemníku Stronerovi zde starosta Hrdlička pronesl, že „Neumí řídit své úředníky“. Vladimír Stroner v této souvislosti zjevně nepochopil, že se zapletl s lidmi bez morálky a konajícími bez pravidel. Proto redaktorovi na jeho otázku odpověděl: „Věřím, že budu moci na kraji hovořit otevřeně. Na strakonické radnici jsem tuto možnost neměl.“ Netuší přitom, že jeho dny jsou sečteny tak jako tak, a že snažit se na své pozici udržet připomíná snahu člověka, kterého z práce vyhodila například bývalá státní bezpečnost – a ten člověk se proti vyhazovu ohradil. Tak jako tak, oba dopadnou špatně. I Vladimír Stroner, který současné vedení na radnici stále hájí. I když se k němu zachovali velmi špatně. Je to ovšem pouze jeho rozhodnutí a jeho boj. Na něm záleží, jak bude v nové situaci přistupovat ke svým bývalým kamarádům – nebo jak by se jejich vztah dal nazvat.

Další informaci o připravované likvidaci tajemníka Vladimíra Stronera přinesla zpráva na Televizi Jéčko pod názvem „Strakonice chtějí odvolat tajemníka kvůli údajné neschopnosti“. I zde starosta Břetislav Hrdlička vůči tajemníku Stronerovi nešetřil útoky: „Tajemník je neschopný. Předložil jsem radě několik vytýkacích dopisů, kdy pracoval špatně a dělal chyby. Pouštěl z jednoho oddělení na dovolenou opakovaně skoro 80 procent úředníků, ohrozil chod města. Pětkrát nám předložil, proč nejde udělat recepce městského úřadu, neplnil příkazy. Ztratili jsme už trpělivost a řekli, že to takhle dál nejde. Je to přitom můj člověk, tajemník, kterého já jsem osobně chtěl, sliboval mi hory doly, ale strašně jsem se zklamal,“ řekl ČTK Hrdlička.“.

Tajemník Stroner se i tady upjal k něčemu, co je spíše ztrátou času a pod důstojnosti slušného člověka: „Vyznávám jedno staré právnické rčení Audiatur et altera pars (Budiž slyšena i druhá strana). Věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě,“ řekl ČTK Stroner.“.

Teror a intriky Strakonické Veřejnosti nabývají ve Strakonicích na stále větší intenzitě. Lidé se bojí, cítí unaveni a ti, kteří ještě před časem proti zlu v podobě Strakonické Veřejnosti vystupovali, na další kroky většinou raději rezignovali. Starosta Břetislav Hrdlička, jeho spolučlenové v hnutí a jejich přisluhovači, se přitom čím dál tím více názorově i morálně občanům Strakonic vzdalují. Vykonstruovaných procesů ve městě přibývá, lidé jsou pracovně i společensky ničeni a vedení města se chvástá stále lepšími výsledky své práce. Opak je přitom pravdou. Situace tak ve městě čím dál tím více připomíná nadvládu prasat z románů George Orwella „Farma zvířat“ nebo hrdiny a jejich oběti z románu „1984“.

Ve Strakonicích má tedy dojít k likvidaci tajemníka, který byl ve funkci dva roky. Zde je zapotřebí ještě připomenout, že Strakonická Veřejnost po svém nástupu k moci zlikvidovala jeho předchůdce, zkušeného tajemníka Jana Tůmu. Ten ve své funkci vydržel deset let. Procesně je to tak, že tajemníka odvolává starosta města, který ovšem ke svému kroku potřebuje mít souhlas ředitele krajského úřadu. Ten již požadavek na odvolání Vladimíra Stronera obdržel, doposud ale nerozhodl.

Vůbec prvním médiem, které naznačilo Stronerovo odvolání, byl náš magazín iStrakonice.cz. Již dne 20.11.2016 v článku „Personální politika Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů – místostarostové“ se o tajemníkově možném odvolání zmiňujeme u fota číslo 10. Za nás musíme ale konstatovat, že pokud jsme přišli s tajemníkem Vladimírem Stronerem v minulosti my sami do styku, tak vždy jsme u něho zaznamenali profesionální přístup.

Tajemník Vladimír Stroner není jediným představitelem současného vedení města, který je určen na „odstřel“. Potvrzenou zprávou je, že svůj post má opustit i současný ředitel strakonického pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Marek Pohanka. On sám tvrdí, že odchází z důvodu jeho dalšího angažmá ve vedení pivovaru Staropramen. Tomu se ovšem dá jen velmi těžko uvěřit. Spíše to vypadá na skutečnost, že buďto sám z důvodu špatných výsledků pivovaru mizí ze Strakonic, anebo že ho k tomuto kroku donutilo současné vedení města. Třeba na něho něco vědí…

Ředitel strakonického pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Marek Pohanka, který byl buďto „odstřelen“, anebo se „sestřelil“ z postu ředitele sám

Foto 5: Ředitel strakonického pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Marek Pohanka, který byl buďto „odstřelen“, anebo se „sestřelil“ z postu ředitele sám

Ředitel pivovaru Marek Pohanka předtím pracoval ve strakonickém pivovaru jako šéf obchodu a marketingu. Přestože v obou funkcích zklamal a byl špatným šéfem, nové vedení města si ho vybralo na post ředitele za jimi „odstřeleného“ Jaroslava Tůmu. Je ovšem možné, že si ho vybrali právě proto, že byl špatným obchoďákem a ještě horším marketingovým šéfem. Strakonická veřejnost totiž na svých postech obecně nemá ráda chytré a vzdělané lidi.

Nyní si připomeňme, že za éry Marka Pohanky vygradovaly problémy jak s obchodem, tak s propagací pivovaru. Za jeho éry a jeho odpovědnosti (ať psané, či nepsané) nastaly problémy s přepravkami na lahve a jeho špatnou obchodní politikou došlo k vysokému počtu reklamací strakonického piva. Dával totiž sudy s pivem tzv. do komise a to, co se na akcích nevytočilo putovalo těsně před koncem záruční lhůty k dalším zákazníkům. I přesto, že sudy byly na různých akcích i několik dnů na přímém slunci. Vyšší kazivost strakonického piva byla dána sice i zastaralým technologickým vybavením pivovaru, uvedené bylo ovšem odstraněno rozumnou politikou minulého vedení pivovaru i města. Zejména tím, že se jim podařilo linku se zázemím zrekonstruovat, a to prakticky bez použití úvěrů.

O tom, jak špatným ředitelem Marek Pohanka byl, svědčí i jeho vystoupení na 13. zastupitelstvu města dne 14.9.2016. Jako ředitel by měl být na podobné vystoupení dokonale připravený a nenechat se zaskočit základními ekonomickými otázkami, položenými například zastupitelem Luďkem Jozou (13. ZM, 14.9.2016, 1:44:10). Marek Pohanka doslova na jeho otázky odpověděl (13. ZM, 14.9.2016, 1. a 2. otázka 1:45:04, 3. otázka 1:45:45, 4. otázka 1:46:06): První otázka týkající se obalů – „Částečně odpovím, částečně si teda vyžádám s paní účetní rozbor“ (Poznámka: Když to asi neví ani účetní, tak u koho si ředitel pivovaru vyžádá rozbor?). Druhá otázka týkající se růstu pohledávek o 3 miliony – „A co se týče druhé otázky, tak tam bych poprosil mailem, abysme odpověděli, odpověděli správně“. (Poznámka: To ředitel neví z hlavy, jak a proč vzrostly pohledávky?). Třetí otázka se týkala záloh – podle ředitele Pohanky je i zde nejlepší odpovědět mailem. Čtvrtá otázka se týkala hospodářského výsledku – „No, todle bych teda poprosil, nejsem účetní odborník, takže taky zase mailem“. (Poznámka: Pokud Marek Pohanka nedokáže ani zdůvodnit hospodářský výsledek firmy, které je ředitelem, tak ať odejde do Staropramenu raději co možná nejdříve!).

Zde je dobré si připomenout, že již o rok dříve se ředitel pivovaru Marek Pohanka „chlubil“ tím, že není ekonomicky vzdělán (7. ZM, 2.9.2015, 1:59:26): „Takhle, já nejsem účetní…“ a (7. ZM, 2.9.2015, 2:00:25): (Poznámka: Odpověď na otázky zastupitele Jozy) „To jste, to jste trefil, to bude dotaz na ekonomku. V tomdle případě já si to napíšu a určitě jsme schopni odpovědět“. U další jednoduché otázky, týkající se auditorské firmy, Marku Pohankovi s odpovědí pomohl raději sám starosta Břetislav Hrdlička: (7. ZM, 2.9.2015, 2:02:13): „Myslím, že odpovědět by měl někdo jinej, protože to je asi pro vás trošku…“.

Takže, i když podle svých slov odchází Marek Pohanka z postu ředitele sám, vypadá to spíše na skutečnost, že revoluce požírá další své dítě. Který blázen by totiž veřejně propíral své možné budoucí zaměstnání dříve, než by ho měl skutečně jisté? V případě Marka Pohanky tedy nezbývá obyvatelům města Strakonice nic jiného, než mu přát, aby mu nová pozice ve Staropramenu vyšla. Pro občany by totiž bylo velkou tragédií, kdyby tento špatný ředitel, za jehož vedení pivovaru klesá výstav, měl ve strakonickém pivovaru zůstat.

Možná by měli strakoničtí sepsat petici s jeho doporučením pro pivovar Staropramen. Tam Pohanku vylíčit jako nejúžasnějšího manažera, který se kdy v této zemi pohyboval. Takto se to totiž dělává, když se někdo chce někoho zbavit… A ještě jedna indicie že Marku Pohankovi je strakonický pivovar ukradený a nezáleží mu na jeho osudu. V pátek 10.2.2017 se ve strakonické Sokolovně konal Ples pivovaru, na který se ředitel Pohanka nedostavil. Jde o velkou ostudu. A pokud byl na dovolené, tím spíše. Právě zde totiž mohl prezentovat úspěchy pivovaru za jeho vedení, kdyby nějaké skutečně existovaly. A třeba se s lidmi ze Strakonic i důstojně rozloučit.

Pozvánka na ples pivovaru v roce 2017, na který se ředitel Marek Pohanka nedostavil

Foto 6: Pozvánka na ples pivovaru v roce 2017, na který se ředitel Marek Pohanka nedostavil

Aktualizováno 19.2.2017. Přímo od jednoho z nejbližších spolupracovníků starosty Břetislava Hrdličky jsme se dozvěděli, jak to skutečně bylo s likvidací tajemníka Vladimíra Stronera. Ve středu 8.2.2017 proběhlo námi zmiňované 69. jednání Rady města Strakonice, na kterém byl „odstřel“ tajemníka zahájen. Zúčastnil se ho i sám tajemník Vladimír Stroner. Zajímavým faktem ovšem je, že na konci jednání starosta Břetislav Hrdlička tajemníkovi sdělil, že už může jít, prý se již nic dalšího projednávat nebude. Tajemník odešel a Rada vytvořila inkriminovaný bod číslo 11. Počkala tedy, až tajemník odejde a se zbabělostí jim vlastní ho „popravili“. Bez možnosti obhajoby. A potom, že přirovnání k historickým postavám a souvislostem není na místě.

Udělali to stejně, jako se stalo v roce 1938 s naším státem, kdy jsme byli obětováni v rámci Mnichovské zrady. O nás bez nás. Jaký je rozdíl? Žádný. Hitler tehdy udělal to samé, co v roce 2017 starosta Břetislav Hrdlička. Nejde přitom o nevhodné přirovnání. Prostě se jenom musí některé kroky a události nazývat pravým jménem. Hezky to pojmenoval zpěvák Tomáš Klus ve své písničce „Pánu bohu do oken“ – „Nejlíp se špína kydá za zády“.

Záhlaví zápisu z 69. jednání Rady města Strakonice ze dne 8.2.2017 dokládající, že jeho účastníkem byl i tajemník Vladimír Stroner – ze zápisu ale již nevyplývá, že v bodě týkajícího se tajemníka, ten již na jednání přítomen nebyl

Foto 7: Záhlaví zápisu z 69. jednání Rady města Strakonice ze dne 8.2.2017 dokládající, že jeho účastníkem byl i tajemník Vladimír Stroner – ze zápisu ale již nevyplývá, že v bodě týkajícího se tajemníka, ten již na jednání přítomen nebyl

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Kat ukazuje davu setnutou hlavu krále Ludvíka XVI. na Náměstí Revoluce v Paříži; foto 2 – Tajemník Městského úřadu ve Strakonicích Vladimír Stroner, který na svůj „odstřel“ nyní čeká“; foto 3 – Rozhodnutí Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů o „odstřelu“ tajemníka Vladimíra Stronera – 69. rada města, 8.2.2017; foto 4 – Současní členové rady města Strakonice ve volebním období 2014 až 2018; foto 5 – Ředitel strakonického pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Marek Pohanka, který byl buďto „odstřelen“, anebo se „sestřelil“ z postu ředitele sám; foto 6 – Pozvánka na ples pivovaru v roce 2017, na který se ředitel Marek Pohanka nedostavil; ; foto 7 – Záhlaví zápisu z 69. jednání Rady města Strakonice ze dne 8.2.2017 dokládající, že jeho účastníkem byl i tajemník Vladimír Stroner – ze zápisu ale již nevyplývá, že v bodě týkajícího se tajemníka, ten již na jednání přítomen nebyl.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – fr.wikipedia.org; foto 2 – Karel Janský; foto 3 – strakonice.eu; foto 4 – Volební fotografie politických stran; foto 5 – Karel Janský; foto 6 a 7 – strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku