Zpět na úvodní stránku

Čím větší lajdák, tím spíše od města Strakonice kšeft dostane

6.11.2016. Po volbách v roce 2014 se výběrová řízení ve Strakonicích odehrávají někdy hodně podivně. Zmapovali jsme proto důkladně jako příklad i varování zároveň jedno takové podezřelé výběrové řízení. Zjistili jsme přitom, že ho vyhrál lajdák. Šlo v něm o účetní služby pro Městské kulturní středisko Strakonice (MěKS). Výsledek po shromáždění důkazů a faktů je skutečně zarážející. Podezření z nekalých praktik při uvedeném výběrovém řízení navíc podtrhuje angažovanost Strakonické Veřejnosti ve výběrovém řízení v širších souvislostech.

Rada města Strakonice na svém 53. jednání, konaném 15. června 2016, svým usnesením č. 2272/2016 (53/8a) souhlasila s výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Účetní služby pro MěKS Strakonice“. Osloveny byly tři firmy (viz foto 1) a předsedou hodnotící komise byl radou určen ředitel MěKS František Christelbauer. Mezi členy komise se pak vyskytl i místostarosta Milan Jungvirt.

Členství těchto dvou pánů bylo v komisi sporné díky jejich podjatosti, protože oba se do svých funkcí dostali za lokální politické hnutí několika málo osob pod názvem Strakonická Veřejnost. Jejich členství ve zmíněném hnutí je k rozkrytí temných praktik uplatněných při zkoumaném výběrovém řízení velmi důležité. Tito dva pánové totiž nezabránili vítězství problematické firmy, která výběrové řízení vyhrála a začala poskytovat účetní služby MěKS Strakonice, tedy městské firmě. Pro úplnost ovšem ještě musíme doplnit, že nakonec se v reálu výběrová komise změnila tak, že některé její zvolené členy zastoupili náhradníci. Například místo Milana Jungvirta se stal členem komise Břetislav Hrdlička. Ten je rovněž ze Strakonické Veřejnosti a s jeho osobou pochybnosti o transparentnosti výběrového řízení spíše narůstají.

Lhůta pro podání nabídek končila 12. července 2016 v 10:00 hodin. Výběrové řízení nakonec vyhrála firma ADU.CZ poté, co jedna ze tří firem  z výběrového řízení „odstoupila“ (pro nesplnění naprosto nesmyslných technických kvalifikačních předpokladů) a druhá byla výběrovou komisí „vyřazena“ (neoznačila správně obálku s přihláškou). Rada města potom vzala „zbylého vítěze“ (pro kterého bylo výběrové řízení šité na míru), tedy firmu ADU.CZ, na vědomí svým usnesením č. 2429/2016 (55/10) v rámci svého 55. jednání dne 20. července 2016. Tolik základní fakta. A v čem je tedy problém?

Výsledky veřejné zakázky z usnesení rady města se zázračným vítězstvím firmy ADU.CZ

Foto 1: Výsledky veřejné zakázky z usnesení rady města se zázračným vítězstvím firmy ADU.CZ

K objasnění problému se musíme vrátit o několik měsíců nazpět, kdy byla politickému hnutí Strakonická Veřejnost pozastavena činnost, a to opakovaně. Důvodem bylo tentokrát jejich nedodání výroční finanční zprávy za rok 2014. Podrobnosti jsme uvedli v článcích „Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti“ a „Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – pokračování“. Oba články určitě stojí za to si znovu přečíst.

Tehdy předseda provinilého hnutí a zároveň starosta Strakonic Břetislav Hrdlička hodil vinu za jejich zjevné provinění na auditorskou firmu, která pro ně v té době pracovala. Servítky si přitom rozhodně nebral. V několika médiích auditorskou firmu pro ně pracující dosti ošklivě osočil ze špatné práce. Například Strakonický deník.cz uveřejnil 12.2.2016 vyjádření Břetislava Hrdličky pod názvem „Břetislav Hrdlička: Naše chyba to rozhodně není!“ V něm použil větná spojení jako „Náš auditor bohužel zaspal“, „Auditor je vlastně nejvyšší orgán kontroly a pochybovat o jeho práci je nelogické“. Zajímavé ovšem je, že Břetislav Hrdlička zveřejnil fakturu od chybující auditorské firmy, ovšem se zabělenými údaji. Nejspíš proto, aby nebylo poznat, o jakou auditorskou firmu se jedná.

Reakce Břetislava Hrdličky ze Strakonického deníku.cz z 12.2.2016

Foto 2: Reakce Břetislava Hrdličky ve Strakonickém deníku.cz z 12.2.2016

Protože je Břetislav Hrdlička velký lhář, což jsme dokumentovali na stránkách magazínu iStrakonice.cz již vícekrát – viz „Archiv článků“, redakce iStrakonice.cz se vypravila přímo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem cesty bylo ověřit, jak to skutečně s onou auditorskou firmou bylo. Výsledek pak byl nečekaný a šokující. Za inkriminovaný rok 2014 provedla Strakonické Veřejnosti audit firma ADU.CZ ze Zámostí 68, Malenice! Jedná se přitom o stejnou firmu, která za několik měsíců nato ve Strakonicích vyhrála výběrové řízení na účetní služby pro MěKS Strakonice!

Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 18.2.2016, tedy v rozporu se zákonem

Foto 3: Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 18.2.2016, tedy v rozporu se zákonem

Úsměvné pak je, že v podmínkách výběrového řízení bylo dodat seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru, které firma prováděla za poslední tři roky. Škoda, že firma ADU.CZ nedodala v rámci referencí své pochybení, kterým způsobila velké problémy Strakonické Veřejnosti… Firma ADU.CZ Strakonickou Veřejnost zklamala, to ale nebránilo tomuto politickému hnutí v tom, aby uvedenou firmou nechala auditovat svoji výroční finanční zprávu i za rok 2015. Je to podivné, stejně jako samotná činnost Strakonické Veřejnosti. Proč ale zadalo veřejnou zakázku takto chybující firmě město Strakonice? Co vše se za tím skrývá? To je vážně jedno těm zastupitelům města, kteří drží Strakonickou Veřejnost u moci?

Důkaz toho, kdo prováděl audit výroční finanční zprávy Strakonické Veřejnosti za rok 2014 s pochybením (podle Břetislava Hrdličky) – jedná se o firmu ADU.CZ (rozmazání textu je způsobeno špatným osvětlením při focení dokumentu)

Foto 4: Důkaz toho, kdo prováděl audit výroční finanční zprávy Strakonické Veřejnosti za rok 2014 s pochybením (podle Břetislava Hrdličky) – jedná se o firmu ADU.CZ
(rozmazání textu je způsobeno špatným osvětlením při focení dokumentu)

Ještě je třeba podotknout, že vše je možná trochu jinak. Vezmeme-li v úvahu, jaký je Břetislav Hrdlička lhář, může být v celém případu firma ADU.CZ skutečně nevinně. Je to ovšem málo pravděpodobné, protože je těžké si představit, že by firma nebránila svoji dobrou pověst, když by byla neprávem osočena politikem lhářem. Jedno vysvětlení celé aféry se ale přece jenom nabízí.  Firma ADU.CZ mohla získat veřejnou zakázku jako bolestné za případnou lež Břetislava Hrdličky. To proto, aby mlčela o pravdě a nepotopila Břetislava Hrdličku a Strakonickou Veřejnost, a aby se zároveň na oplátku finančně zahojila při vedení účetních služeb pro město Strakonice.

Zvláštní je také skutečnost, že to Břetislavu Hrdličkovi a Strakonické Veřejnosti tak jednoduše prošlo. I zde se ovšem nabízí vysvětlení. Koaliční zastupitelé držící Strakonickou Veřejnost nekontrolovaně u moci mají svá teplá místečka v radě a dalších orgánech kontrolovaných městem, tak proč by ohrožovali štědré injekce svých finančních rozpočtů? Košile bližší kabátu, proto město Strakonice musí počkat, až se vládci a jejich přisluhovači napakují…

Ještě jedna perlička. Že za rok 2014 Strakonická Veřejnost výroční finanční zprávu nedodala, to již víme. Z toho důvodu měla také opětovně pozastavenou svoji činnost. Předmětnou zprávu pak Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dodala až v roce 2016, a to nepochopitelně dokonce hned dvakrát najednou! Poprvé 16.2.2016 (viz foto 6) s příjmy ve výši 44 563,06 Kč (výdaje 43 305 Kč) a podruhé 18.2.2016 (viz foto 3) s příjmy ve výši 67 642,06 Kč (výdaje 12 831 Kč). Samotné dodání dvou výročních finančních zpráv za rok 2014 s různými údaji je velmi podezřelé. Podle prohlášení Břetislava Hrdličky ale firma ADU.CZ provedla audit již na „konci března 2015, tedy v zákonném termínu“! Která z uvedených výročních zpráv tedy prošla o rok dříve auditem?

Tvrzení Břetislava Hrdličky zní asi tak pravděpodobně, jako když necháte v kuchyni tříleté dítě s čokoládou a to pak bude tvrdit, že ono tu čokoládu opravdu nespapalo… V případě dítěte je to úsměvné. V případě Strakonické Veřejnosti je to spíše na pár facek. Má vůbec ještě cenu zveřejňovat, že vše je ještě mnohem horší? Firma ADU.CZ totiž ve skutečnosti prováděla pro Strakonickou Veřejnost audit nejenom v roce 2014 a 2015, ale i v letech 2010, 2011, 2012 a 2013!

Zde je třeba připomenout, že činnost Strakonické Veřejnosti byla pozastavena už v roce 2013, kdy z její strany již tehdy nešlo o ojedinělé provinění. Uvedené politické hnutí totiž nesplnilo svou zákonnou povinnost a nepředložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční zprávy ani za roky 2010 a 2011. Audit jim kupodivu tehdy rovněž prováděla firma ADU.CZ. Až se tedy jednou dostane k účetnictví MěKS Strakonice od prosince 2014 skutečně nezávislý auditor, možná se bude hodně divit. A občané Strakonic spolu s ním…

Otázkou také zůstává, proč rada města ve výběrovém řízení mimo jiné třeba vůbec oslovila fyzickou osobu, u které museli vědět, že nesplňuje jejich nesmyslné technické kvalifikační předpoklady. I zde se odpověď přímo nabízí. Oslovená fyzická osoba měla dělat pravděpodobně pouze jakési křoví, aby nakonec stejně vyhrála předem vybraná firma ADU.CZ, která již léta spolupracuje se Strakonickou Veřejností.

Proč je například v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obálka od Strakonické Veřejnosti s datem odeslání 20. ledna 2016 – to si raději necháme na příště – hlava čtenáře by to již nemusela pojmout…

Foto 5: Proč je například v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obálka od Strakonické Veřejnosti s datem odeslání 20. ledna 2016 – to si raději necháme na příště – hlava čtenáře by to již nemusela pojmout…

Tento článek neměl být dlouhý. Sám sobě jsem si to sliboval. Nakonec ale své předsevzetí opět nesplním. Chyběla by zde ještě další lež Břetislava Hrdličky. Jak už víme, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dorazily výroční finanční zprávy Strakonické Veřejnosti za rok 2014 ve dnech 16.2.2016 (viz foto 6) a 18.2.2016 (viz foto 3). Přitom Břetislav Hrdlička ve Strakonickém deníku.cz dne 12.2.2016 (viz foto 2) uvedl, že: „Máme ověřeno, že vše dorazilo a očekáváme, že nám příští jednání sněmovny činnost zase uvolní“. Břetislav Hrdlička věren svým „zásadám“ opět lhal. Stačí si porovnat zde uveřejněné přílohy.  Jak mohl vědět 12.2.2016 něco, co bylo známo až o několik dnů později? Strakonice to skutečně se starostou Břetislavem Hrdličkou vyhrály!

Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 16.2.2016, tedy v rozporu se zákonem

Foto 6:  Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 16.2.2016, tedy v rozporu se zákonem

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Výsledky veřejné zakázky z usnesení rady města se zázračným vítězstvím firmy ADU.CZ; foto 2 – Reakce Břetislava Hrdličky ve Strakonickém deníku.cz z 12.2.2016; foto 3 – Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 18.2.2016, tedy v rozporu se zákonem; foto 4 – Důkaz toho, kdo prováděl audit výroční finanční zprávy Strakonické Veřejnosti za rok 2014 s pochybením (podle Břetislava Hrdličky) – jedná se o firmu ADU.CZ (rozmazání textu je způsobeno špatným osvětlením při focení dokumentu); foto 5 – Proč je například v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obálka od Strakonické Veřejnosti s datem odeslání 20. ledna 2016 – to si raději necháme na příště – hlava čtenáře by to již nemusela pojmout…; foto 6 – Otisk podacího razítka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dokládající odevzdání  Výroční finanční zprávy Strakonickou Veřejností za rok 2014 až 16.2.2016, tedy v rozporu se zákonem.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – strakonice.eu; foto 2 – strakonicky.denik.cz; foto 3 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; foto 4 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; foto 5 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; foto 6 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Zpět na úvodní stránku