Zpět na úvodní stránku

Krach průmyslové zóny Hajská pod taktovkou Strakonické Veřejnosti, aneb připravuje se rozprodej pozemků města exekutorem

5.2.2018. Skoro by se zdálo, že kromě moru a cholery již Strakonice nic horšího potkat nemůže. Poslední obdobná rána na město udeřila koncem roku 2014, kdy se moci ujalo politické hnutí Strakonická Veřejnost. Nové vedení provedlo profesní i lidskou likvidaci velkého počtu lidí a ekonomický propad postihl mnohé z toho, kam Strakonická Veřejnost vkročila nebo kde zanechala své stopy. Důsledky vlády Břetislava Hrdličky, Rudolfa Oberfalcera, Františka Christelbauera a dalších ze Strakonické Veřejnosti – včetně kolaborantů je podporujících, město pozná bohužel naplno až v následujících měsících a letech. Uvedení lidé nyní navíc chystají prodej městských pozemků v připravované průmyslové zóně Hajská tak amatérsky – anebo možná profesionálně za pomoci realitní kanceláře pana starosty, že je exekutor může rozprodat prakticky komukoliv a to za jakýmkoliv účelem.

Připravovaná průmyslová zóna Hajská byla ve skutečnosti z velké části přichystána již bývalým vedením radnice, současné vedení pouze dokoupilo část pozemků 

Foto 1: Připravovaná průmyslová zóna Hajská byla ve skutečnosti z velké části přichystána již bývalým vedením radnice, současné vedení pouze dokoupilo část pozemků

Zejména starosta Břetislav Hrdlička a dnešní neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer dlouhodobě ohromují občany a novináře tím, co vše postaví a vybudují. Často však jde pouze o mediální bublinu, za kterou se skrývá maximálně počin hodný malé vesnice. Anebo o luxusní projekt, jenž má za úkol pouze ohromit bez snahy o vlastní realizaci projektu. Příkladem může být novým vedením avizovaný dům pro seniory na Jezárkách. Město za studii zaplatilo („vyhodilo z okna“) 195 tisíc Kč, aby ji po jejím vypracování firmou FACT, s.r.o. z Prahy hodilo pod stůl. Asi nejlépe situaci zdůvodnil nový místostarosta Josef Štrébl. Ten místostarosta, který je městu platný asi tak, jako zmíněná studie.

Místostarosta Josef Štrébl uvedl 18.12.2017 pro Strakonický deník, že „Náklady jsou 400 milionů korun, což je pro město absolutně nepřijatelné“.  Tak k čemu město zadává drahou studii, když si následně s výsledkem neví rady? Možná to bude i proto, že nový místostarosta Štrébl je jenom povrchním funkcionářem, který se nechce specializovat v žádném oboru. Pro Strakonický deník  2.11.2017 doslova uvedl, že „Nechci mít na starosti jen nějaké části. Chci vědět o všem, na čem radnice pracuje a co má v plánu“. Je evidentní, že skutečně jde o politika „s prošlou záruční lhůtou“, jak jsme již psali v článku „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko“. Na většině radnic totiž místostarostové fungují tím způsobem, že si rozdělují jednotlivé agendy úřadu, za které pak zodpovídají. Pouze ve Strakonicích chce místostarosta Štrébl lidově řečeno kecat do všeho.

Vraťme se ale k plánované průmyslové zóně Hajská. Od počátku jde o diletantsky vedený projekt v režii Strakonické Veřejnosti. Pánové z tohoto hnutí před časem představovali s obdivem firmu Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy, která své záměry prezentovala dokonce na 17. zastupitelstvu města konaném 19.4.2017. Problémem prezentace byla ovšem skutečnost, že ji přednesla sama jedna mladá slečna, která mluvila pouze v obecné rovině a nebyla ani schopna odpovídat na odborné dotazy. Z „Písecké průmyslové zóny“ dokázala udělat „Písteckou průmyslovou zónu“ a na otázku agenturních zaměstnanců jen odpověděla, že jižní Čechy ještě nejsou v „umělé bublině“.

Pro Strakonice šlo o velmi nejasnou záruku, že do města nepřijdou agenturní zaměstnanci z Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu apod. Slečna neuměla odpovědět ani na jednoduchou otázku o počtu zaměstnanců firmy Panattoni. Povzbuzující rovněž není její sdělení, že by tito agenturní zaměstnanci odešli z města v období krize jako první. Zvukový záznam z jednání si můžete stáhnout zde (17. ZM, 19.4.2017, 0:04:47 – 0:54:35, 2:33:20 – 2:49:45, 3:03:50 – 3:10:49).

Velkým problémem projektu je i skutečnost, že pozemky mají být prodány konečným uživatelům průmyslové zóny. Proto se jeví jako nereálné, že by město mělo v budoucnu pod kontrolou, co se v průmyslové zóně bude odehrávat. Možná zpočátku ano, původní výroba ovšem může kdykoliv skončit a firma vlastnící pozemky již s nimi bude moct nakládat podle svého uvážení. Město přitom nebude mít prakticky žádné nástroje na zabránění projektu, se kterým by nesouhlasilo.

Od počátku bylo zřejmé, že se projekt průmyslové zóny Hajská připravovaný s českou pobočkou americké firmy Panattoni podle plánu neuskuteční. Její autoři se ani nejsou schopni shodnout na tom, zda se zóna plánuje na ploše 14,5 ha nebo 28 ha. Veškeré smlouvy přitom měly být uzavřeny již v červenci 2017, včetně té s městem Strakonice. Takže Hrdlička s Oberfalcerem opět mírně řečeno nemluvili pravdu. V září roku 2018 měly být veškeré přípravné práce skončeny a  od města se měly začít vykupovat pozemky. A skutečnost? Nula, stejně jako původní sliby týkající se projektu Přádelna a mnoha dalších aktivit Strakonické Veřejnosti.  Projekt, který měl zaměstnat 100 až 400 zaměstnanců (nejčastěji se mluví o 150) se v současné době rozplývá v nedohlednu. Stejně, jako dosud zbytečně vynaložené peníze na realizaci této průmyslové zóny.

Mnohý tisk již přejal zprávu o stavbě průmyslových hal na Hajské  za fakt – například Hospodářské noviny, 7.6.2017 

Foto 2: Mnohý tisk již přejal zprávu o stavbě průmyslových hal na Hajské  za fakt – například Hospodářské noviny, 7.6.2017

Jak již je u ryze propagandistických kroků Strakonické Veřejnosti zvykem, vše může být z minuty na minutu jinak. Stačí, aby město oslovila jiná firma, a jeho vedení rychle zapomene na své sliby, závazky a dohody. Stalo se tak i v případě průmyslové zóny Hajská. Město totiž oslovila další společnost, kterou je výrobce kabelů Lamela Electric, a.s. ze Sušice. Původní partneři se hodili přes palubu a slibuje se dalším. Bez jasné představy, bez ověřování si obchodního partnera – tedy s velkým rizikem.

Rada města na svém 87. jednání dne 15.11.2017 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská. Rada dokonce uložila vedení města a majetkovému odboru zpracovat návrh kupní smlouvy.

Foto 3: Rada města na svém 87. jednání dne 15.11.2017 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská. Rada dokonce uložila vedení města a majetkovému odboru zpracovat návrh kupní smlouvy.

Rada města na svém 92. jednání dne  24.1.2018 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat přednostně s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a až v případě nedohodnutí se jednat s firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská.

Foto 4: Rada města na svém 92. jednání dne  24.1.2018 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat přednostně s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a až v případě nedohodnutí se jednat s firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská.

Takže ujednáno, vedení města zrušilo původní dohody a nově upřednostňuje místo firmy Panattoni firmu Lamela. Je tu ovšem problém, který si buďto neschopný Hrdlička, Oberfalcer a jim podobní neumí zjistit, anebo se jedná o cílený krok, jak dostat pozemky na průmyslové zóně Hajská do exekuce a následně je levně odkoupit jako soukromá osoba nebo jako s někým spřízněná firma. Jde totiž o to, že firma Lamela Electric, a.s. ze Sušice je v exekuci a potýká se s těžkými finančními problémy. Své pozemky a účty má obstavené, stroje oblepené exekučními nálepkami, věřitelé odváží vybavení firmy, výroba stagnuje a firmu opouštějí klíčoví zaměstnanci. Jedná se tedy skutečně o tu nejlepší firmu pro průmyslovou zónu Hajská ve Strakonicích?

Firma Lamela Electric, a.s. má svůj výrobní závod v městě Chyše s 585 obyvateli nacházejícím se v okrese Karlovy Vary, kde vlastní i celou řadu pozemků – dnes v exekuci. Možná právě proto své pozemky nevyužívá pro svůj další rozvoj, i když by se to nabízelo jako nejvýhodnější řešení.

Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše – červeně je vyznačen současný areál firmy, zelené jsou pozemky použitelné pro další rozvoj firmy v okolí stávajícího areálu

Foto 5: Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše – červeně je vyznačen současný areál firmy, zelené jsou pozemky použitelné pro další rozvoj firmy v okolí stávajícího areálu

Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše na leteckém snímku

Foto 6: Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše na leteckém snímku

Pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská ve Strakonicích, jejichž celky anebo části mohou připadnout exekutorovi, pokud je město prodá firmě Lamela Electric, a.s. – ten je pak bude moct prodat komukoliv ve veřejné dražbě bez asistence města

Foto 7: Pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská ve Strakonicích, jejichž celky anebo části mohou připadnout exekutorovi, pokud je město prodá firmě Lamela Electric, a.s. – ten je pak bude moct prodat komukoliv ve veřejné dražbě bez asistence města

Pozemky města Strakonice v plánované průmyslové zóně Hajská na leteckém snímku

Foto 8: Pozemky města Strakonice v plánované průmyslové zóně Hajská na leteckém snímku

Firma Lamela Electric, a.s. vlastní i mnohé další pozemky, které jsou nyní obstaveny exekutorem. Příkladem je 226 (!) pozemků v katastrálním území Nalžovské Hory, včetně zámku Nalžovy.

Foto 9: Firma Lamela Electric, a.s. vlastní i mnohé další pozemky, které jsou nyní obstaveny exekutorem. Příkladem je 226 (!) pozemků v katastrálním území Nalžovské Hory, včetně zámku Nalžovy.

Celkem 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – označeny modrou barvou

Foto 10: Celkem 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – označeny modrou barvou

Foto 11 – níže: Seznam 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – list vlastnictví č. 391

st. 172/1; součástí pozemku je stavba
st. 173/1; součástí pozemku je stavba
st. 174/1; součástí pozemku je stavba
st. 174/2; součástí pozemku je stavba
st. 174/3; součástí pozemku je stavba
st. 174/4; součástí pozemku je stavba
st. 174/6; součástí pozemku je stavba
st. 174/13; součástí pozemku je stavba
st. 177; součástí pozemku je stavba
st. 178; součástí pozemku je stavba
st. 239; součástí pozemku je stavba
st. 245/4; součástí pozemku je stavba
st. 245/11; součástí pozemku je stavba
st. 245/12; součástí pozemku je stavba
st. 257; součástí pozemku je stavba
st. 258
st. 265
st. 267
st. 284
st. 305/1; součástí pozemku je stavba
st. 305/2; součástí pozemku je stavba
st. 306/1
st. 307/1
st. 308/1
st. 309
st. 327
st. 328
st. 329
st. 330/1
st. 330/2
01.1
03.1
03.3
147/1
147/3
147/9
147/10
147/13
147/14
148/1
148/2
148/3
148/4
149/1
149/2
149/4
149/5
149/8
149/9
149/10
149/11
149/19
149/21
155/2
156/2
156/3
156/4
156/6
158/2
229/4
332/24
857/1
857/2
874/4
888/2
902/19
902/20
902/33
902/38
939/7
939/8
939/9
939/10
1042
1043/33
1043/39
1043/40
1043/41
1051/1
1052/1
1053/1
1053/20
1053/21
1055/1
1056/3
1056/5
1056/6
1056/7
1056/8
1056/9
1057/1
1057/2
1057/3
1057/4
1057/5
1057/6
1060/4
1060/5
1061/1
1061/2
1061/5
1061/6
1061/7
1061/8
1061/9
1061/10
1061/11
1061/12
1061/13
1061/15
1061/16
1061/17
1061/18
1061/19
1061/20
1061/25
1061/26
1061/27
1061/28
1061/29
1061/30
1061/31
1061/32
1061/33
1061/34
1061/35
1061/36
1061/37
1064
1065
1066/1
1066/2
1066/3
1066/4
1066/7
1066/8
1066/11
1066/12
1066/17
1066/18
1066/21
1066/22
1066/25
1067/1
1067/3
1067/5
1067/12
1067/16
1068/1
1068/11
1068/13
1068/14
1068/15
1068/16
1068/17
1068/18
1068/19
1068/20
1068/21
1068/22
1068/23
1068/24
1068/25
1069/1
1069/9
1069/11
1069/13
1069/14
1069/16
1069/17
1069/18
1069/19
1069/21
1069/22
1069/23
1069/25
1069/26
1069/27
1069/28
1069/29
1069/33
1069/34
1069/35
1069/36
1069/38
1069/40
1069/41
1103/2
1103/3
1130/1
1153/9
1157
1433/9
1460
1485/25
1528
1582
1610/6
1650
1855/3
1876/1
1876/3
1876/4
1876/5
1876/6
1876/7
1876/9
1876/10
1876/11
1876/12
1877/4
1877/9
1877/13
1877/14
1877/22
1877/23
1877/26
1877/28
1877/31
1883/2
1883/3
1897/24
1914
1922
1927

Foto 11 – výše: Seznam 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – list vlastnictví č. 391

Tolik tedy k záměru města Strakonice prodat pozemky v průmyslové zóně Hajská firmě Lamela Electric, a.s. Třeba se uvedená firma z problémů dostane. Možná ji někdo odkoupí. I to se může stát. Není ale v současné době prodej pozemků města příliš velkým rizikem pro občany Strakonic? Skutečně si může starosta Břetislav Hrdlička s místostarostou Rudolfem Oberfalcerem dělat naprosto co chtějí, a to za přispění jim věrných zastupitelů? Jejich podivné hry s městským majetkem již dokonce posvětila rada města, která uložila vedení města a majetkovému odboru jednat s uvedenou firmou o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská.

Jedním ze strůjců problematického záměru prodat pozemky v průmyslové zóně Hajská firmě v exekuci je Rudolf Oberfalcer. Zastupitel Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost), radní a neuvolněný místostarosta. Člověk, kvůli kterému Strakonice prokazatelně přišly o 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad na rekonstrukci Velkého náměstí, i když on neustále tvrdí opak – nemá přitom pravdu! Důkaz je ZDE. Člověk, který pracuje jako neuvolněný místostarosta, jenž nemusí vůbec chodit do práce a přitom měsíčně bere plat ve výši 39 028 Kč – v České republice pravděpodobně nenajdeme podobný skandální příklad.

Člověk, který dlouhodobě poškozuje město Strakonice a firmy s majetkovou účastí města svými nepravdivými a hanlivými výroky. Člověk, kvůli kterému, pokud bude pokračovat stávající pokles výstavu piva, zkrachuje strakonický pivovar. Člověk, který se starostou Břetislavem Hrdličkou vede městský podnik TC Přádelna Strakonice s.r.o. způsobem, kterým mohou zadlužit město klidně i ve výši půl miliardy – zejména při nezískání dotace.

Na 200 milionů je odhadována rekonstrukce Přádelny a další peníze může pohltit následná technologie a provoz Přádelny. Opět vše pod taktovkou Rudolfa Oberfalcera. Zatím, jak se projekt prezentuje na veřejnosti a zastupitelstvu, směřuje spíše ke krachu. K následování jiného technologického centra, viz příklad zde.

Mimochodem, Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty schválila na zastupitelstvu nevídaný krok v rámci celé České republiky. Hrdlička s Oberfalcerem tak klidně mohou jet třeba na cestu kolem světa, stravovat se v luxusních restauracích za desetitisíce korun a například se i nechat obšťastňovat prostitutkami. Vše bude legální. Stačí, když pouze prohlásí, že přefinancovávají projekt Přádelny. Zastupitelstvo města jim totiž schválilo bianco šek bez jakéhokoliv omezení. Ve zdravé demokratické společnosti by se to nikdy nemohlo stát. Strakonice jsou ovšem od konce roku 2014 tak trochu jiné město…

Radní Oberfalcer lhal, že podají žádost o dotaci. Když ji nakonec podali, je téměř nulová šance, že ji získají. Dosavadní amatérské kroky Oberfalcera a Hrdličky podpořené rozhazováním peněz z městské pokladny tomu trvale nasvědčují. Mimochodem, i kdyby město přece jenom získalo dotaci v maximální možné výši 100 mil. Kč, dalších 100 mil. Kč musí přihodit z obecní pokladny. A to bude stát pouze holá budova, kterou je třeba ještě za statisíce naplnit technologiemi. Skutečně to občanům Strakonic nevadí?

Radní, zastupitel a neuvolněný místostarosta za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk kvůli kterému již přišly Strakonice o miliony Kč 

Foto 12: Radní, zastupitel a neuvolněný místostarosta za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk kvůli kterému již přišly Strakonice o miliony Kč

Na závěr přímá řeč Rudolfa Oberfalcera (22. ZM, 13.12.2017, 2:30:39): „Beranův dvůr. Ano, v územním plánu se počítá s něčím. Jako se počítá v územním plánu leta letoucí s výstavbou průmyslový zóny. A jsme to až my, který prostě to naplňujeme, který na příštím zastupitelstvu pravděpodobně budeme schvalovat konkrétního investora do průmyslové zóny“.

Velmi smutným poslechem jsou na zastupitelstvu tradiční nenávistné příspěvky radního Rudolfa Obelfarcera. Minulé vedení neudělalo podle něho nic a pouze oni jsou prý tou záchranou Strakonic. Proto, že dělají to, co nikdo před nimi dosud neudělal. Důkazem jeho omezeného myšlení může být třeba průmyslová zóna Na Jelence se závodem DENIOS s.r.o. Ta vznikla právě zásluhou předchozího vedení města. Stejnou zásluhu má bývalé vedení rovněž na tom, že vykoupilo velkou část pozemků v průmyslové zóně Hajská – i když se o tom dnes ve městě nesmí moc mluvit. Strakonická Veřejnost pouze dokoupila zbytek pozemků.

 

 

Otázkou tedy je, zda ve Strakonicích zvítězí fanatické představy vedení města pod taktovkou Strakonické Veřejnosti – a možná osobní zainteresovanost na prodeji pozemků města, anebo zda zvítězí zdravý rozum.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Připravovaná průmyslová zóna Hajská byla ve skutečnosti z velké části přichystána již bývalým vedením radnice, současné vedení pouze dokoupilo část pozemků; foto 2 – Mnohý tisk již přejal zprávu o stavbě průmyslových hal na Hajské  za fakt – například Hospodářské noviny, 7.6.2017; foto 3 – Rada města na svém 87. jednání dne 15.11.2017 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská. Rada dokonce uložila vedení města a majetkovému odboru zpracovat návrh kupní smlouvy.; foto 4 – Rada města na svém 92. jednání dne  24.1.2018 uložila vedení města a majetkovému odboru jednat přednostně s firmou  Lamela Electric, a.s. ze Sušice a až v případě nedohodnutí se jednat s firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o. z Prahy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Hajská.; foto 5 – Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše – červeně je vyznačen současný areál firmy, zelené jsou pozemky použitelné pro další rozvoj firmy v okolí stávajícího areálu; foto 6 – Pozemky firmy Lamela Electric, a.s. v městě Chyše na leteckém snímku; foto 7 – Pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská ve Strakonicích, jejichž celky anebo části mohou připadnout exekutorovi, pokud je město prodá firmě Lamela Electric, a.s. – ten je pak bude moct prodat komukoliv ve veřejné dražbě bez asistence města; foto 8 – Pozemky města Strakonice v plánované průmyslové zóně Hajská na leteckém snímku; foto 9 – Firma Lamela Electric, a.s. vlastní i mnohé další pozemky, které jsou nyní obstaveny exekutorem. Příkladem je 226 (!) pozemků v katastrálním území Nalžovské Hory, včetně zámku Nalžovy.; foto 10 – Celkem 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – označeny modrou barvou; foto 11 – Seznam 226 (!) pozemků firmy Lamela Electric, a.s. v katastrálním území Nalžovské Hory, které jsou nyní obstaveny exekutorem – list vlastnictví č. 391; foto 12 – Radní, zastupitel a neuvolněný místostarosta za Strakonickou Veřejnost Rudolf Oberfalcer – člověk kvůli kterému již přišly Strakonice o miliony Kč.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – ihned.cz; foto 3 a 4 – strakonice.eu; foto 5 až 8 –nahlizenidokn.cuzk.cz; foto 9 – flyfoto.cz; foto 10 a 11 – nahlizenidokn.cuzk.cz; foto 12 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku