Zpět na úvodní stránku

Přádelna jako hračka neschopných za velké peníze

13.12.2016. Strakonicemi poslední rok hýbe problematika stavby technologického centra (parku) v bývalé budově Fezka pod názvem „Přádelna“ (TC Přádelna Strakonice s.r.o.). Je třeba poctivě konstatovat, že projekt má reálný základ a mohl by fungovat. Několik podobných center již totiž skutečně v Česku úspěšně existuje. Za zdařilými projekty vždy ale stojí mnohaletá poctivá práce desítek odborníků. Ve Strakonicích ovšem jde pouze o projekt zejména radního Rudolfa Oberfalcera a starosty Břetislava Hrdličky. Podíváme-li se na dosavadní vývoj a na okolnosti vzniku příprav technologického centra ve Strakonicích, nic dobrého to občanům města nepřinese.

Projekt Technologického centra „Přádelna“ ve Strakonicích – megalomanská skořápka bez vize

Foto 1: Projekt Technologického centra „Přádelna“ ve Strakonicích – megalomanská skořápka bez vize

Předchozí a související články, stále aktuální:

Jaký je dnes stav technologických parků v České republice?

Některá parky fungují skvěle. Jsou to ty, za kterými stojí chytří a inteligentní lidé. Vesměs jde o dobře řízené týmy odborníků. Jsou ale i jiné parky, o kterých píše například server iDnes.cz dne 13.12.2016 v článku „Technoparky krachují i přes stamilionové dotace ze státní kasy“: „V moderní budově na kraji Jihlavy měl už přes dva roky běžet špičkový výzkum. Sdružení Energoklastr na to získalo dotaci 290 milionů korun. Dnes je areál Vědecko-technického parku Vysočina prázdný, zamčený, plný plevelu. Energoklastr je v konkurzu, stát vymáhá dotaci zpět a park je na prodej. Stát dal od roku 2004 na vědecko-technické parky (VTP), inovační centra a firemní inkubátory přes osm miliard korun. Vzniklo jich přes padesát. „V Evropě se má za to, že na milion obyvatel by měly připadat tři vědecko-technické parky,“ říká šéf Společnosti vědecko-technických parků ČR Pavel Švejda… Ze tří desítek nejštědřeji dotovaných parků už dva zkrachovaly, další se právě snaží bankrot odvrátit. Park v Buštěhradu vyšetřuje policie kvůli podezření z podvodů.“ (Zdroj: iDNES.cz).

Tiskem již proběhlo více článků o problémech některých technologických parků, zde iDNES.cz z 13.12.2016

Foto 2: Tiskem již proběhlo více článků o problémech některých technologických parků, zde iDNES.cz z 13.12.2016

O projektu ve Strakonicích pod taktovkou Strakonické Veřejnosti jsme již psali podrobněji v těchto příspěvcích: „Beseda v Kulturním domě jen o přádelně? Zapomeňte, vše je jinak. Strakonické Veřejnosti dochází dech.“ a „Návod jak podojit strakonickou radnici“. Dnes se podívejme v krátkém přehledu na další argumenty, proč projekt Strakonické Veřejnosti připomíná spíše megalomanskou skořápku bez vize. Bude-li se technologické centrum ve Strakonicích vyvíjet v dosavadní režii, může dojít reálně ke krachu projektu s velkou finanční ztrátou, odhadem až ve výši 400 milionů Kč. V čem jsou tedy největší problémy?

Nenávist je více než peníze a rozvoj města

Pro vedení města, vzešlého z komunálních voleb v roce 2014, je přednější útok na předchozí vedení, než rozvoj města a jeho finance. Jsou přitom hnáni až slepou nenávistí. Ta ale nikdy nic dobrého nikomu nepřinese. Plán Přádelny se snaží realizovat vlastně pouze lidé ze Strakonické Veřejnosti. Díky jejich veřejně projevované nenávisti k mnoha lidem ve městě, kteří v životě již něco dokázali, tak předem vylučují účast místních odborníků na projektu. Informace o něm tají dokonce i před zastupiteli. Těm odmítají dopředu sdělit údaje o tom, jak práce na Přádelně pokračují. Opakovaně jim nedávají podklady na jednání zastupitelstva o technologickém centru dopředu, ale až tzv. „na stůl“. Tedy až v čase jednání zastupitelstva. Nejspíše proto, aby si na projednávaný bod nemohl nikdo připravit dopředu otázky. Většinou se rovněž nakonec ukáže, že podklady předané zastupitelům svou kvalitou nedosahují ani pracím žáků středních škol. Co se týká ekonomické problematiky, tak ani pracím žáků škol základních. Doposud prezentované přípravné práce v hodnotě několika milionů Kč projekt jednoznačně posouvají do společnosti zkrachovalých záměrů.

Příkladem tajení informací je i 15. zasedání zastupitelstva konané dne 14.12.2016 – žádné údaje nesmí zastupitelé dostat dopředu

Foto 3: Příkladem tajení informací je i 15. zasedání zastupitelstva konané dne 14.12.2016 – žádné údaje nesmí zastupitelé dostat dopředu

Založení společnosti s ručením omezeným bez jakékoliv ekonomické rozvahy

Jako krok do temnoty je i založení městské společnosti pod názvem TC Přádelna Strakonice s.r.o. Podle informací předložených zastupitelům se tento krok jeví spíše jako pračka peněz. Nikdo totiž nezná detailní plány, k čemu má vlastně zřízená firma sloužit. Nebyla předložena ani žádná ekonomická rozvaha, nejsou známy dokonce ani nejbližší kroky, které by měly vést ke zřízení technologického centra. Není ani známo, jaké firmy se konkrétně budou projektu účastnit. Nikdo ani neví, co vlastně bude v Přádelně za činnosti – kromě obecných, stále se opakujících a nic nevysvětlujících frází Strakonické Veřejnosti.

Na 14. zasedání zastupitelstva konaném dne 9.11.2016 bylo naprosto amatérským způsobem schváleno založení společnosti typu s.r.o.

Foto 4: Na 14. zasedání zastupitelstva konaném dne 9.11.2016 bylo naprosto amatérským způsobem schváleno založení společnosti typu s.r.o.

Podklady vedoucí k založení další městské firmy jsou čistě obecného a nedostatečného charakteru, po roce příprav se projekt nikam neposunul

Foto 5: Podklady vedoucí k založení další městské firmy jsou čistě obecného a nedostatečného charakteru, po roce příprav se projekt nikam neposunul

Záměr technologického centra polyká zcela neprůhledně miliony Kč z městského rozpočtu

Mimo například 200 000 Kč na založení městské firmy s nejasným účelem schválilo zastupitelstvo města na projekt Přádelny i 4,5 milionu Kč (11 ZM, 20.4.2016). Co se s miliony stalo, zatím nikdo netuší. Předložen nebyl žádný údaj, který by vysvětloval účelnost vynaložených městských financí. Zaplatit se měla jakási neurčitá studie, o té se doposud ale také nic neví. Důvěryhodně nepůsobí ani fakt, že by partnerem Technologického centra měla být 220 km vzdálená Technická univerzita v Liberci – i když radní Oberfalcer tvrdí, že spolupráce je již zasmluvněná (13 ZM, 14.9.2016, 2:04:34). Mimochodem, Hrdličkou zmiňovaná Západočeská univerzita v Plzni již má své vlastní čtyři laboratoře a o projekt nemá zájem (13 ZM, 14.9.2016, 2:05:57). Ani z jednání s ČVUT Praha doposud nevzešly žádné konkrétní výsledky spolupráce (13 ZM, 14.9.2016, 2:06:52). Na vodě je i spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (13 ZM, 14.9.2016, 2:06:32) – za příslib náměstka si Strakonice technologický park rozhodně nepostaví.

Na 11. zasedání zastupitelstva konaném dne 20.4.2016 bylo schváleno z městského rozpočtu na Přádelnu 4,5 mil. Kč – kde peníze skončily, to nikdo neví

Foto 6: Na 11. zasedání zastupitelstva konaném dne 20.4.2016 bylo schváleno z městského rozpočtu na Přádelnu 4,5 mil. Kč – kde peníze skončily, to nikdo neví

Návod jak podojit strakonickou radnici – pokračování

Uvedený podnadpis je totožný s naším předešlým článkem o strakonické Přádelně. Tehdy jsme ale ještě neměli k dispozici přílohu městem zaplacené studie za 86 000 Kč, která přitom dokazuje, na jak hliněných nohách projekt Přádelny stojí. Čtenáři se nyní o tom mohou přesvědčit sami. Ekonomická rozvaha není v tomto případě naprosto ničím podložena, jde pouze o čísla tzv. „vycucané z prstu“. Z tzv. business modelu se zase konkrétně dozvíme pouze to, že si do Přádelny v ceně až 400 000 Kč (odhad redakce) můžeme na kopírku chodit dělat kopie svých dokumentů a dalších papírových předloh. Vše ostatní v business projektu jsou ničím nepodložené teoretické úvahy. Trochu málo muziky za 86 000 Kč.

Příloha „Výnosy a náklady TCSt“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna

Foto 7: Příloha „Výnosy a náklady TCSt“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna

Příloha „Business model Canvas“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna

Foto 8: Příloha „Business model Canvas“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna

Jediné, co je již jisté – Strakonice budou mít nejdražší službu kopírování na světě – v budově až za cca 400 000 Kč

Foto 9: Jediné, co je již jisté – Strakonice budou mít nejdražší službu kopírování na světě – v budově až za cca 400 000 Kč

Uvedené náklady budou Strakonice platit, i když projekt nevydělá ani korunu

Foto 10: Uvedené náklady budou Strakonice platit, i když projekt nevydělá ani korunu

Existuje ještě jedna koncepce technologického centra s názvem Přádelna

Na 13. zasedání zastupitelstva konaném dne 14.9.2016 předložilo vedení města zastupitelům dvoustránkový dokument s názvem „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““. To, že se realizační tým není schopen shodnout ani na jednotném názvu, kdy jednou používá park a podruhé centrum, to je detail. Pro Strakonice je ale ostudný fakt, že níže uvedený dokument má být oficiálním materiálem města, kterým se bude projekt Přádelny prezentovat navenek.

Vážnost problematiky dokládá i skutečnost, že koncept provedený amatérským způsobem má být podkladem pro získávání případných dotací. Jedná se přitom o bezprecedentní šlendriánství, kdy město se bude chlubit něčím, co není hodnotitelné ani jako středoškolská seminární práce. Přibližme si, jaký význam přikládá tomuto pamfletu starosta města Břetislav Hrdlička (13 ZM, 14.9.2016, 1:55:25): „Jedná se vo to, že tendleten projet po jeho schválení nebo tudle koncepci můžeme rozeslat na krajské orgány, na státní orgány s tím, aby ji vzali na vědomí, aby tudle koncepci prostě schválili, přijali a podobně a mohli díky tomu potom žádat o další dotace, podpory a podobně“. Výrok starosty Hrdličky nemá cenu ani hodnotit, protože nikdo ze zmíněných orgánů nebude koncepci ani schvalovat, ani přijímat, ani s ní nakládat „podobně“…

Z prezentované „koncepce“ nejsou zřejmé finanční náklady projektu, ani jeho konkrétní obsah. Nikdo se z předloženého materiálu nedozví nástin pravidelných finančních nákladů do budoucna, které budou muset být městem ročně vynakládány na provoz Přádelny. Detailem není ani fakt, že předložený koncept obsahoval i gramatické chyby. Projekt počítá se spádovostí obcí v okruhu 50 km od Strakonic, nikdo ovšem neví, které firmy z uvedeného okruhu se budou projektu účastnit. Naprostou nepřipravenost projektu pak přiznal i sám starosta Břetislav Hrdlička slovy (13 ZM, 14.9.2016, 2:00:32): „Tam právě, když tam napíšeme, že to bude stát 50 milionů, pak to bude stát 50 a půl, tak už je ta koncepce nedodržená, jo? Proto tam ty konkrétní čísla nejsou a nejedná se taky o žádný závazky města, pouze o souhlas se směrem. Jo, není to. Čím konkrétnější je takovádle koncepce, tím víc se můžete proti ní postavit. Proto tam neuvádíme nic, co by nás v budoucnu prostě omezovalo a svazovalo. Jo, pro vysvětlenou“.

Vzkaz starosty Břetislava Hrdličky pro strakonické občany je jasný a můžeme ho popsat následovně. „O nic se nezajímejte, my pracujeme v režimu utajení a nic nikomu nebudeme zdůvodňovat. Žádné podrobnosti o naší činnosti nebudeme zveřejňovat. My jsme něco jako Pán Bůh, my nejlépe víme, co je pro Strakonice a jeho občany nejlepší…“

Režim utajení koncepce technologického parku jde tak daleko, že nikdo za žádnou cenu nesmí vědět, kdo onen projekt napsal. Starosta Břetislav Hrdlička k tomu uvedl (13 ZM, 14.9.2016, 2:02:07): „Já teda přísahám, že jsem to nepsal! (smích zastupitelů) Jo? Protože mě mrzí, co říkáte, pravda to je, chyby tam jsou a hotel Bavor vod jedný firmy si strčte někam pane inženýre.“. Režim utajení koncepce potvrdil i radní Rudolf Oberfalcer (13 ZM, 14.9.2016, 2:03:21): „Já to taky nepsal! (smích zastupitelstva)“. Kdo tedy napsal koncepci, která má Přádelnu prezentovat v rámci celé republiky, to je zahaleno tajemstvím a razítkem „TAJNÉ“. Hlavně, aby nikdo za dokument – a vlastně i za celý projekt, nenesl žádnou zodpovědnost!

Tajnou informací je i to, jaké firmy, se sídlem mimo Strakonice, se mají projektu účastnit. Strakonická Veřejnost se bláhově domnívá, že když firma podepíše smlouvu o spolupráci, že pak je již „ptáček chycen“ a že od té chvíle bude jenom klást zlatá vejce. Podle starosty Hrdličky je o projekt Přádelny mimořádný zájem a režim utajení je nutný proto, aby zájemce nepředběhla jiná firma. Krásná pohádka, leč pro Strakonice k ničemu. Starosta Břetislav Hrdlička k existenci firem se zájmem o spolupráci s Přádelnou ještě uvádí (13 ZM, 14.9.2016, 2:07:56): „No jsou, ale to zas nemůžem říkat… Nevím proč, prostě voni dokaď nepodepíšou smlouvu zase z konkurenčních hledisek a takhle“. Starosta Hrdlička následně v dalším proslovu možná neplánovaně přiznal i to, že velké firmy DENIOS a DURA o projekt nemají zájem (13 ZM, 14.9.2016, 2:08:06).

První strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016

Foto 11: První strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016

Druhá strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016

Foto 12: Druhá strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016

Schválený „Návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ na 13. zastupitelstvu konaném dne 14.9.2016

Foto 13: Schválený „Návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ na 13. zastupitelstvu konaném dne 14.9.2016

Strakonická Veřejnost neumí odpovídat na inteligentní a konkrétní otázky

Hrobem projektu Technologického centra Přádelna je i skutečnost, že Strakonická Veřejnost neumí odpovídat ani základní konkrétní otázky. Třeba na to, jaká bude základní ekonomická rozvaha projektu, které firmy se ho zúčastní atp. Hezkým důkazem neschopnosti Strakonické Veřejnosti jsou i jejich odpovědi na vystoupení zastupitelky Ivany Říhové (14 ZM, 9.11.2016, 1:06:38), která se pouze logicky zeptala, jaké konkrétní dotační tituly chce město využít. Reagoval radní Oberfalcer. Oznámil, že o dotaci bude požádáno do konce února 2017. Na dotaz o názvu konkrétního dotačního titulu zástupci Strakonické Veřejnosti ale pouze koktali a nedokázali ze sebe vypustit žádný konkrétní údaj (14 ZM, 9.11.2016, 2:07:56). Pouze mlžili a bylo znát, že nemají o budoucím technologickém centru konkrétní povědomí.

Na závěr ještě jedno vysvětlení. V článku uvádíme, že v případě Přádelny jde o projekt Strakonické Veřejnosti a ne města. Je to proto, že za Technologický park (centrum) vystupuje převážně jen starosta Hrdlička a radní Oberfalcer. Ostatní zastupitelé za Strakonickou Veřejnost většinou pouze mlčí. Zastupitel Zoch zase problematiku využívá jenom k šíření svých nenávistných názorů vůči minulému vedení. Ostatní zastupitelé z koalice jsou pak spíše komickými figurami, které nemají příliš vlastního názoru – a nejenom v případě Přádelny, pouze slepě kývají.

Graficky ztvárněná informace o koupi Přádelny, která koluje internetem

Foto 14: Graficky ztvárněná informace o koupi Přádelny, která koluje internetem

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Projekt Technologického centra „Přádelna“ ve Strakonicích – megalomanská skořápka bez vize; foto 2 – Tiskem již proběhlo více článků o problémech některých technologických parků, zde iDNES.cz z 13.12.2016; foto 3 – Příkladem tajení informací je i 15. zasedání zastupitelstva konané dne 14.12.2016 – žádné údaje nesmí zastupitelé dostat dopředu; foto 4 – Na 14. zasedání zastupitelstva konaném dne 9.11.2016 bylo naprosto amatérským způsobem schváleno založení společnosti typu s.r.o.; foto 5 – Podklady vedoucí k založení další městské firmy jsou čistě obecného a nedostatečného charakteru, po roce příprav se projekt nikam neposunul; foto 6 – Na 11. zasedání zastupitelstva konaném dne 20.4.2016 bylo schváleno z městského rozpočtu na Přádelnu 4,5 mil. Kč – kde peníze skončily, to nikdo neví; foto 7 – Příloha „Výnosy a náklady TCSt“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna; foto 8 – Příloha „Business model Canvas“ projektu Strakonické Veřejnosti za 86 000 Kč z městského rozpočtu = vyhozené peníze z okna; foto 9 – Jediné, co je již jisté – Strakonice budou mít nejdražší službu kopírování na světě – v budově až za cca 400 000 Kč; foto 10 – Uvedené náklady budou Strakonice platit, i když projekt nevydělá ani korunu; foto 11 – První strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016; foto 12 – Druhá strana „Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ pro 13. zastupitelstvo konané dne 14.9.2016; foto 13 – Schválený „Návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice““ na 13. zastupitelstvu konaném dne 14.9.2016; foto 14 – Graficky ztvárněná informace o koupi Přádelny, která koluje internetem.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – iDnes.cz; foto 3 až 8 – strakonice.eu; foto 9 – xxxxx; foto 10 – xxxxx; foto 11 a 12 – zastupitelstvo města; foto 13 – strakonice.eu; foto 14 – internet.

Zpět na úvodní stránku